Forskellen på selvtillid og selvværd

FORSKELLEN PÅ SELVTILLID OG SELVVÆRD

Hvad er forskellen på selvtillid og selvværd? Der er en stor forskel mellem selvtillid og selvværd. Men det hænger sammen med måden, du ser dig selv på som menneske. 

Når jeg coacher mine klienter gennem en værdiafklaring eller karriereafklaringsforløb, oplever jeg ofte, at det er uundgåeligt at komme ind på dette emne. Vores selvtillid og selvværd er nemlig grundstenene for, hvordan vi navigerer i vores liv. Hvordan vi navigerer i vores relationer, når vi træffer vigtige beslutninger, hvilke mål vi sætter os, og om vi når vores mål.  Vores selvtillid og selvværd handler om, hvordan vi møder os selv og omverden på. Typisk er der stor tvivl om, hvad forskellen på selvtillid og selvværd er. Derfor får du her en forklaring på, hvad selvtillid og selvværd er.

FORSKELLEN PÅ SELVTILLID OG SELVVÆRD 

Selvtillid betyder:

Selvtillid er den tillid, du har til dig selv, dine evner, kompetencer og færdigheder. Tilliden til din egen formåen, præstationer og hvad du er i stand til. Selvtillid er, at du tror på dine egne evner. Troen på, at du er i stand til at løse en bestemt opgave eller opnå de resultater, du selv eller andre forventer af dig.

Høj selvtillid gør, at du kan håndtere det, der kommer din vej. At du har ressourcerne til at finde en løsning på det, du står over for. Selvtillid er en foranderlig størrelse. Du kan have fuld tillid til dig selv i en situation og i en hel anden situation kan din selvtillid halte. Men jo højere selvtillid du har, jo mere skal der til for at slå dig ud af kurs.

 

Selvværd betyder:

Selvværd er oplevelsen af dit eget værd som menneske. Altså en fornemmelse af værdi bare fordi du er til. Når du har selvværd, ved du, at du er 100% OK som den, du er. Du ved, at du har fortjent kærlighed og at du er værd at elske og blive respekteret som menneske.

Selvværd er noget, du giver dig selv. Det er ikke noget, andre kan give dig. Selvværd betyder, at du føler dig værdig. At du ved, at du har fortjent det bedste som den, du er. Du har en grundlæggende overbevisning om, at du er i stand til at skabe det liv, du ønsker dig. Du kan have højt selvværd uanset, hvordan dit liv er. Uden du har “beviser” i form af statussymboler som for eksempel materielle goder, opnået en høj position i din karriere eller har økonomisk overflod.

 

FORSKELLEN PÅ SELVTILLID – HØJ ELLER LAV

Selvtillid er både intern og ekstern anerkendelse. Selvtillid er ikke noget, du bare har. Men noget du opbygger og arbejder på over tid. Jo mere erfaring og viden du opnår, jo flere ressourcer har du – det større selvtillid får du. Du kan stå over for en opgave, som du aldrig før har håndteret, men fordi du har erfaring med at stå i lignende situation, hvor du skulle håndtere noget nyt, har du tillid til dig selv. Tillid til at du kan håndtere den nye opgave. Du sætter gerne mål for dit liv, fordi du har tillid til, at du når dem. At du nok skal finde en løsning, Høj selvtillid betyder, at du har tillid til dine evner og tør udfordre din komfortzone. Det er, når du tør kaste dig ud i nye opgaver, som du ikke har erfaring med. Som for eksempel at holde et foredrag eller tale foran en stor forsamling af mennesker,

Selvtillid og tryghed

Forskellen på om du har høj eller lav selvtillid kan komme til udtryk ved, om du har brug for at blive indenfor din komfortzone eller ej. Hvis du har lav selvtillid, har du typisk stort behov for tryghed. Du har brug for at kunne planlægge, hvad der skal ske, så du føler dig i kontrol. Hvis du fejler i en opgave, slår du dig selv oven i hovedet og er selvkritisk. Derfor kan mange med lav selvtillid være overambitiøse og gå langt for at kunne levere toppræstationer og har ofte svært ved at opretholde en sund work-life balance. De er drevet af frygten for ikke at være gode nok. Du mangler tillid til dine evner, hvorfor du har svært ved at rose dig selv eller tage imod ros fra andre.

Der er naturligvis mange aspekter i, hvad der gør, om du har lav eller høj selvtillid og hvordan det netop kommer til udtryk hos dig. Denne forklaring er blot eksempler, på hvad forskellen på selvtillid og selvværd er og hvad der kan påvirke tilliden til dig selv.

Læs også: Hvordan din selvtillid og selvværd skaber et glasloft

 

OPBYGNING AF SELVTILLID

Her er tre punkter, som styrker din selvtillid.

  • Succes styrker din selvtillid

For at opbygge din selvtillid og troen på du godt kan, er det vigtigt at have fokus på de succeser. Alt det du allerede har skabt i dit liv. Det kan være store som små mål, du har gennemført, hvor det har givet dig en følelse af stolthed. Når du skal præstere noget nyt, vil du kunne bruge de allerede eksisterende succesoplevelser til at booste tilliden til dig selv for at kunne håndtere den nye opgave, som du står overfor.

  • At sætte mål styrker din selvtillid

Opbyg din selvtillid ved at sætte små mål for dig selv. Det vil give dig følelse af, at du udvikler dig og styrke dine ressourcer. Jo flere små mål eller delmål du opnår, des større selvtillid vil du opleve. Din selvtillid vil stille og rolig vokse fra gang til gang.

  • Indre dialog styrker din selvtillid

Når du har lav selvtillid, er din indre dialog negativ, og du vil tale dig selv ned. Derfor er det vigtigt at ændre din indre dialog til at være positiv. Når du får vendt de negative ord til positive ord eller sætninger, vil du med tiden begynde at tro på dem. Det vil styrke din selvtillid.

 

FORSKELLEN PÅ SELVVÆRD – HØJT ELLER LAVT

Det, som kan påvirke, om du har højt eller lavt selvværd er, hvis du føler dig afvist af andre. Hvis du ikke bliver respekteret eller mødt i dine følelser, meninger eller handlinger. Det kan det give dig en følelse af ikke at være ok. Tvivlen opstår og rykker ved din grundfølelse af dit værd. Hvis du har lavt selvværd, vil din egen værdi være afhængig af andres vurdering af dig. Det vil sige, dit selvværd vil afhænge af andres ros og anerkendelse af dig og være i andres kontrol – og ikke din egen.

Forskellen på om du har højt eller lavt selvværd er, om du på trods af afvisninger, tror nok på dit værd til at stå fast i dig selv. Stå fast i, at du føler, som du gør. Har de holdninger, du har. Gør det, du gør. At uanset andres meninger, ved du, at du er 100 % ok. At det er ok andre ikke er enige med dig eller forstår dig. Hvorfor det ikke påvirker dit eget syn på dig selv. At du er i stand til at adskille dig fra andre. At du ved, dit eget værd ikke er afhængig af omgivelsernes anerkendelse og oplevelse af dig.

Læs også: Identitet – Hvem er jeg, og hvad vil jeg i mit liv?

 

OPBYGNING AF SELVVÆRD

Her er tre punkter, som styrker dit selvværd.

  • Selvfølelse styrker dit selvværd

Når du har en høj grad af selvfølelse, er du i kontakt med dine følelser. Du kan mærke om, du er glad, ked-af-det, frustreret, tilfreds, vred, bange, forvirret, såret etc. Du mærker, hvad du har lyst til og hvad du ikke har lyst til. Du er i direkte kontakt med alle dine følelser og kan identificere dem med det samme, så snart de opstår.

  • Assertiv adfærd styrker dit selvværd

Assertiv adfærd betyder, at du evner at stå ved dig selv og sætte grænser. Du evner at skelne mellem manden og bolden. Du står ved dine følelser, tanker, meninger og kan kommunikere dem på en konstruktiv måde. Du tager udgangspunkt i dig selv, din egen oplevelse og kommunikerer ud fra dig selv i jeg-form, uden at du gør dig selv eller andre forkerte.

  • Selvkærlighed styrker dit selvværd

Når du er selvkærlig, behandler du dig selv med selvomsorg og selvrespekt. Du taler ordentligt til dig selv og kender dine personlige ressourcer. Du stiller realistiske krav og mål til dig selv, og accepterer dig selv på godt og ondt. Du formår at omfavne dine fejl og mangler og er i stand til at tilgive dig selv. Du ved, du gør det så godt, du kan med de ressourcer, du har.

Læs også: 10 tips til et bedre selvværd

 

HVORDAN HÆNGER FORSKELLEN PÅ SELVTILLID OG SELVVÆRD SAMMEN

Du kan sagtens have selvtillid uden at have selvværd. Men det modsatte er sjældent, fordi selvværdet er grundstenen for, hvordan du ser dig selv. Når du ser dig selv som værdifuld, vil din selvtillid automatisk blive påvirket i en positiv retning.

Selvværd og selvtillid er noget, der gennem livet kan påvirkes i en positiv og i en negativ retning. Det, som oftest påvirker os er ydre omstændigheder eller vores omgivelser. Det kan være store livsforandringer, som kan have stor påvirkning på dit selvværd og selvtillid, som for eksempel sygdom, skilsmisse eller hvis du bliver fyret fra din arbejdsplads. Det kan også være andre mennesker, som kan rykke ved dit selvbillede, hvis du eksempelvis har relationer til dysfunktionelle mennesker, som er psykisk ustabile eller manipulerende. Så både selvværd og selvtillid er noget, du gennem hele livet skal være bevidst om og tage hånd om.

Læs også: Få 3 selvtillidsboost til jobsøgningen

 

SELVVÆRD OG SELVTILLID PÅVIRKER DIN LIVSKVALITET

Når du har lavt selvtillid eller selvværd, vil du ofte gå op i andres vurdering af dig. Det kan for eksempel komme til udtryk ved, at du er perfektionist, ambitiøs eller går op i prestige. Det er der i sig selv intet galt med. Men når det er grundet lavt selvtillid eller selvværd, er du kommet på overarbejde. Du vil ofte have en tendens til at sætte alle andres behov før dine egne for at please andre og ikke mindst opleve at overtænke alt.

 

Stå stærkt i dig selv

Jeg oplever ofte, når mine klienter kommer til mig, fordi de mangler glæde, overskud og mening i deres liv, at det er fordi de ubevidst prøver at kompensere for deres manglende selvværd eller selvtillid, at de i processen har mistet kontakten til sig selv. For at få dem tilbage på sporet arbejder vi med en værdiafklaring, så de kan se, hvor i deres liv, der er ubalance, og hvor de skal sætte ind, for at komme tilbage på sporet og skabe det liv, de inderst inde ønsker sig. En værdiafklaring hjælper dem med at flytte fokus tilbage til sig selv, frem for de tror, at de skal leve op til omverdens krav og forventninger. I stedet finder de ud af, at de er præcis, som de skal være og lærer at opbygge deres tillid til sig selv og troen på eget værd.

 

Helene B. fortæller:

“Jeg har i mange år døjet med dårligt selvværd og en masse overtænkning, og nu fik jeg endelig truffet beslutningen om at få hjælp for at prøve at komme det til livs. Allerede kort inde i forløbet hos Charlotte kunne jeg mærke, at jeg fik nogle værktøjer, som jeg rent faktisk kunne bruge i hverdagen og som hurtigt gav en mærkbar effekt. Hun fik mig til at tænke på en anden og meget mere positiv måde, og jeg har fået en masse redskaber med, som jeg kan bruge fremover til at styrke mit selvværd. Jeg kan på det varmeste anbefale et forløb hos hende”. 

 

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT STYRKE DIN SELVTILLID OG SELVVÆRD?

Få 15 min. GRATIS uforpligtende telefonsamtale, hvor vi tager en snak om din situation, og hvordan jeg kan hjælpe dig med at få bedre selvtillid og selvværd på kun 5-10 uger, så du kan stå stærkere i dig selv.
Læs også:

Stop tankemylder med disse 5 tips

Læs også:

Hvad skal jeg med mit liv?

FIND DRØMMEJOBBET MED 6 SIMPLE TRIN

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få tilsendt de 6 trin til din indbakke

Guiden er nu på vej i din indbakke!