Work-life balance – 5 tips til en god work life balance

Work-life balance – 5 tips til balance mellem arbejdsliv og privatliv

Work-life balance er ikke bare endnu en kliché. Work-life-balance handler om at skabe en balance mellem trivsel på arbejdspladsen og privatlivet, der til sammen skaber overskud i hverdagen.

Hvis du, ligesom mange andre, føler dig fanget i hamsterhjulet, er du ikke alene. På arbejdet kæmper du med deadlines og en konstant strøm af e-mails, mens privatlivet er en uendelig labyrint af pligter – oprydning, madlavning, og familiens krav, der alle kappes om din opmærksomhed. I disse 24 timer, du har til rådighed, føles det umuligt at opstøve mere end et øjeblik til dig selv. Du befinder dig midt i udmattende rutiner og pligter,  som en overarbejdende robot uden en off-knap. Dette er IKKE work-life balance. Det er en alarmklokke, der fortæller dig, at det er tid til at genoverveje din tilgang i livet.

Work-life balance er en rejse, der starter med at erkende, at din nuværende tilstand ikke er holdbar. Hvis du føler, at trivsel og balance er langt væk, så er det netop nu, du skal stoppe op og tage det første skridt mod en gylden middelvej mellem arbejde og dit privatliv. Den rette balance er nøglen til at øge din livsglæde, styrke din mentale trivsel og holde stress og frustration for døren.

 

Denne artikel om work-life balance indeholder:

 

Work-life balance – Hvorfor er det svært?

Om vi vil det eller ej, sætter samfundets normer agendaen for vores liv. Vi lever i et præstationssamfund, der er styret af økonomi for at opretholde vores velfærdssystem og virksomheders konkurrenceevne. Det skaber forskellige tendenser, som udfordrer vores evne til at opretholde en work-life balance.

En af tendenserne er, at vi måler vores succes ud fra jobtitler og lønindtægt, som medfører tilbøjeligheden til at overprioritere arbejdet for at opnå disse ydre tegn på succes i livet. Vi har fået en kollektiv opfattelse af, at vores værdi som mennesker er direkte forbundet med vores professionelle præstationer.

En anden tendens er, at der er en kollektiv overbevisning om, at jo mere vi arbejder, desto mere dedikerede er vi. Når vi anerkendes for at arbejde hårdt, kan det være svært at stå ved, at man har brug for det modsatte i frygt for, hvordan andre opfatter os. Resultatet er, at mange finder det svært at sige nej, og lever i konstant bekymring om ikke at leve op til disse forventninger og krav.

 

“Forveksl ikke at have en karriere med at have et liv.”

– Hillary Clinton

 

Ydermere lever vi i en tid med konstant social sammenligning, takket være sociale medier. Folk deler ofte deres præstationer i livet, om det er arbejdssucceser eller historier fra privatlivet, som får deres liv til at fremstå perfekt. Dette fører til, at vi sammenligner os selv med andre, og føler os utilstrækkelige, hvis vi ikke matcher eller overstiger deres præstationer.

Når vi blindt følger samfundets normer, er det umuligt at skabe en work-life balance. Konsekvensen er, at vi sætter vores mentale helbred på spil. Det er her tegn på stress og udbrændthed opstår. Vi kan sammenligne det med, at vi alle er med i H.C. Andersens eventyr ”Kejserens nye klæder”. Moralen i eventyret er, at vi er bange for at indrømme den åbenlyse sandhed. Nogle gange skal vi finde de barnlige øjne frem, så en nøgen kejser endelige kan kaldes for en nøgen kejser. Når ingen andre gør det, må du gøre det!

At modstå samfundets normer og skabe en balance i livet kræver, at du træffer et bevidst valg. Dette valg inkluderer en anerkendelse af, at din værdi som menneske ikke er ensbetydende med samfundets forventninger om arbejdsmængde, konstant tilgængelighed og definition af succes. Hvordan du gør dette, skal jeg nok komme ind på længere nede i artiklen.

 

Hvad siger videnskaben om work-life balance?

En undersøgelse fra Journal of Applied Psychology udført af virksomhedspsykologer Ellen Ernst Kossek og Brenda A. Lautsch, fokuserede på de langsigtede konsekvenser af ubalance mellem arbejde og liv.

Resultaterne af studiet viste klart, at en manglende balance mellem arbejde og personligt liv ikke kun påvirker den enkeltes trivsel, men også har alvorlige konsekvenser for arbejdspladsen som helhed. Medarbejdere, der oplevede en bedre work-life balance, viste øget arbejdsglæde, lavere stressniveauer og højere grad af engagement på arbejdspladsen.

En anden interessante konklusion var, at virksomheder, der aktivt støttede en kultur med fokus på work-life balance, oplevede ikke kun glade og mere engagerede medarbejdere. De oplevede også forbedret produktivitet og lavere personaleomsætning.

Dette eksempel fra videnskaben sender et klart budskab:

Work-life balance er ikke en luksus, men en nødvendighed for både individets og virksomhedens sundhed. Ved at gå imod samfundets normer og prioritere en sund balance, vil alle høste fordelene af øget trivsel og produktivitet.

Så næste gang nogen påpeger, at du ikke arbejder nok, kan du smide denne videnskabelige guldklump på bordet og sige, “Jeg skaber balance, min ven!”

Læs også: Din virksomheds værdier er altafgørende for dine ansattes arbejdsglæde

 

Work-life balance kommer ikke af sig selv

I den ideelle verden ville vores politikere tage ansvar for at skabe en dagsorden, der fokuserer på work-life balance i vores samfund. Men så kan vi vente hele vores liv på, at det sker. Dog er det fantastisk at se, at flere og flere virksomheder intensiverer deres bestræbelser på at støtte medarbejdernes trivsel, og gør en stor indsats for at skabe en balance mellem arbejdsliv og privatliv. Men denne indsats alene er ikke tilstrækkelig. Virksomheder kan ikke bære ansvaret alene. Der, hvor den helt store indsats skal lægges for at opnå en bedre work-life balance – er den ændring, vi selv skal skabe!

Denne opgave er udfordrende, da vores tilgang til arbejdslivet udgør en kompleks sammensmeltning af samfundets normer samt vores personlige historie, overbevisninger og værdier, der er formet gennem vores opvækst. Denne symbiose har en dyb indflydelse på, hvordan vi opfatter vores arbejde, træffer beslutninger, og hvordan vi prioriterer vores tid og energi.

Vores personlige historie og opvækst har en dyb indvirkning på vores syn på vores arbejdsliv. Erfaringer fra barndommen, såsom forældres arbejdsmønstre, leveregler eller familiens værdier, udgør grundlaget for vores identitet og egne overbevisninger om arbejde og måden, vi navigerer i livet på som voksen.

Læs også: Hvad skal jeg med mit liv?

 

Din personlige historie og opvækst påvirker dit syn på arbejdslivet

Lad mig komme med nogle eksempler på, hvordan erfaringer fra din barndom påvirker dine arbejdsmønstre som voksen. Lad os sige, at du er vokset op med en forælder, der ofte bragte arbejde med hjem, kan dette skabe en forventning om, at det er normalt at være konstant tilgængelig. Eller hvis du er vokset op i en familie, hvis leveregel var, ”du skal yde, før du må nyde”, vil din overbevisning være, at hvis ikke du er i gang hele tiden (om det er på arbejdet eller derhjemme), så er du et dovent og uansvarligt menneske.

Du kan også have forældre, hvis holdning er, at et arbejde er en nødvendighed for at forsørge familien – arbejdsglæde er noget pjat, man skal bare tørre øjnene, stramme ballerne sammen og udføre sin pligt. Dette vil med stor sandsynlighed have skabt en overbevisning om, at arbejde skal være hårdt, og du benægter dig selv glæde og sjov i arbejdet, da det er et useriøst eller barnligt behov.

Disse overbevisninger fra vores opvækst tager vi med os som voksne, og er disse, vi navigerer ud fra i livet. Hvis vi internaliserer samfundets- og vores forældres normer om at arbejde hårdt – uden at overveje vores egne værdier, vil vi følge en kurs, der ikke er i overensstemmelse med vores dybeste ønsker og behov. Det er årsagen til, at mange kører fast i livet, bliver trætte af jobbet, brænder ud og work-life balance udebliver.

Modsat vil en øget bevidsthed om dine egne værdier hjælpe dig til at forme en ny og bedre tilgang til arbejdslivet. En større bevidsthed over, hvad der skal til for at opfylde dine behov og skabe en passende balance mellem arbejde og privatliv, er essentiel.

 

Dine værdier er fundamentet for at opnå work-life balance

Dine værdier er altafgørende, når vi snakker om at opnå en work-life balance. Værdier er kort sagt vores indre kompas, vores personlige GPS i livet. Værdier er de behov, der virkelig betyder noget for dig, og som guider dig i dine beslutninger og handlinger. Identificering af personlige værdier kræver selvrefleksion, og er en af nøglerne til at bryde gamle mønstre og overbevisninger, og skabe sunde strategier for balance i livet.

Forestil dig, at du er kaptajn på dit eget skib – værdier er din stjernekonstellation. De hjælper dig med at navigere gennem det udfordrende hav af beslutninger og prioriteringer. Når du handler i overensstemmelse med dine værdier, er det her, du vil føle dig mere autentisk og tilfreds. Det er som at opdage, at du har fået en nøgle til en skattekiste af glæde, energi og overskud. Når du gør ting, der er i tråd med dine værdier, bliver arbejdet ikke bare en byrde og en pligt, men opfylder det, der virkelig betyder noget for dig. Når du har fokus på at navigere i livet ud fra dine værdier, vil følelsen af at opnå en balance mellem arbejdslivet og privatlivet automatisk blive opfyldt!

Det kræver dog et bevidst valg for at bryde fri fra automatiske reaktioner og forme din egen unikke tilgang til arbejdet. At få klarhed over, hvilke værdier er vigtige for dig, er en nem måde at identificere, hvilke hæmmende mønstre, negative tanker og overbevisninger, som spænder ben for dig. Derfra er det lettere at matche de rette redskaber og få skabt nogle nye vaner, prioriteringer og beslutninger. En stærk forankring af dine personlige værdier hjælper dig med at træffe sunde beslutninger og grænsesætning i hverdagen, som giver dig en bedre work-life balance.

Læs også: Hvad er værdier?

 

Bliv klogere på dine værdier og work-life balance

At blive klogere på dine værdier, og hvordan de skal komme til udtryk i hverdagen, handler om at mærke efter og reflektere. Her er nogle spørgsmål, der kan hjælpe dig i gang med at reflektere over dine personlige værdier.

  1. Hvad er de vigtigste aspekter af mit liv? Dette spørgsmål kan hjælpe med at identificere overordnede områder af betydning, såsom familie, karriere, sundhed, personlig udvikling, sociale forbindelser osv.
  1. Hvad giver mig glæde og mening? Undersøg aktiviteter, relationer eller situationer, der bringer glæde og dybere mening ind i dit liv. Dette kan afsløre nogle af dine kerneværdier.
  1. Hvornår føler jeg mig mest autentisk? Identificer situationer, hvor du føler dig mest autentisk og i overensstemmelse med dig selv. Disse øjeblikke kan afsløre, hvornår dine handlinger og værdier er i harmoni.
  1. Hvilke principper guider mine beslutninger? Overvej de grundlæggende principper eller regler, der styrer dine beslutninger. Dette kan give indsigt i dine indre værdier eller hæmmende overbevisninger og mønstre.
  1. Hvad er jeg villig til at ofre for mine mål? Tænk over de ting, du ville være villig til at ofre eller arbejde hårdt for at opnå. Dette kan indikere, hvad der virkelig betyder noget for dig.
  1. Hvordan ønsker jeg at blive husket? Forestil dig, hvordan du gerne vil blive husket af dem omkring dig. Dette kan pege på de værdier, du ønsker at præge dit liv og din arv med.
  1. Hvordan vil jeg gerne bruge min tid? Reflekter over, hvordan du ønsker at tilbringe din tid. Dette kan afsløre, hvad der virkelig prioriteres højt for dig.

(Vid, disse spørgsmål kan være udfordrende at svare på, særligt hvis du har svært ved at mærke dig selv, er stresset eller udbrændt. Det kræver ofte professionel hjælp, der kan stille de rette spørgsmål for at komme ind til kernen af dig.)

 

Når du har identificeret dine værdier, kan du overveje:

  • Hvordan kan jeg integrere disse værdier i mine daglige rutiner?
  • Hvad kan jeg gøre for at sikre, at mine handlinger afspejler mine værdier?
  • Er der områder i mit liv, hvor mine værdier ikke er i overensstemmelse med mine handlinger, og hvad kan jeg gøre for at justere det?

Disse refleksionsspørgsmål kan fungere som et værdifuldt redskab til at forstå dig selv lidt dybere. Det er vigtigt, at du mærker efter, hvad din egen definition af balance i livet er for dig, (den vil med sandsynlighed være anderledes for din partner, venner, kollega etc.).

Når du er bevidst om dine værdier, kan du begynde at tilpasse din adfærd og prioriteringer i hverdagen. Det er her, du får skabt nye vaner, og får ændret de vaner, der modarbejder din balance i hverdagen.

Læs også: Lever du dit liv i tråd med dine personlige værdier?

 

5 tips til at opnå work-life balance

Lad os dykke ned i værktøjskassen og lad mig give dig 5 tips til at mestre kunsten i at opnå work-life balance.

1. Personlige værdier og balance

At bruge tid på at identificere dine værdier er den bedste gave, du kan give dig selv. Ikke kun i din nuværende situation, men en investering i resten af dit liv. Ved at vide hvad der virkelig betyder noget for dig, hvad der giver dig energi, overskud og glæde i privatlivet og i arbejdslivet, bliver du i stand til at tage ansvar for din trivsel og work-life balance. Dine værdier er som din guide, og vil gøre det lettere for dig at prioritere dine daglige aktiviteter og sikre, at din adfærd og handlinger stemmer overens med dine behov.

Læs også: Alt om værdiafklaring

 

2. Sæt grænser og lær at sige fra

Sæt grænser og lær at sige nej, når det er nødvendigt, og smid pleaser-adfærden over bord. Dette er en nøglekomponent til at opnå work-life balance. Sæt klare grænser for, hvor meget arbejde du kan håndtere på en dag, og vær ærlig over for dig selv om dine personlige behov. Lær at sige nej til unødvendige opgaver eller møder, der trækker dig væk fra det, der virkelig betyder noget for dig. Ved at etablere tydelige grænser sender du et signal til både dig selv og andre om, hvad der er vigtigt for dig, og skaber dermed plads til mere balance i dit liv.

Læs også: Personlige grænser – sådan siger du nej!

 

3. Prioritering af tid

Lav en realistisk tidsplan og prioriter dine opgaver. Dette hjælper med at undgå overvældelse og sikrer, at du fokuserer på det, der virkelig betyder noget. Opsæt nogle regler for dig selv, så som: antal møder du maksimalt vil have på en dag, og hvor tætte disse møder må være på hinanden. Det kan også være regler om, hvilke tider på dagen du “lukker din tid”, så andre ikke kan forstyre dig. Det vil muligvis ikke være alle dage, du kan overholde din plan, og det er ok. Men sørg for løbende opfølgning, så du kan evaluere din tidsplan og tilpasse den efter behov.

Læs også: Prioriter din tid med disse 4 effektive tip

 

4. Selvpleje & pauser

Integrer regelmæssig selvpleje og pauser i hverdagen, der genoplader din energi. En vigtig faktor, når vi snakker work-life balance, er at skabe pauser i løbet af arbejdsdagen og i privatlivet. Pauser hvor du intet laver, eller dyrker meditation, yoga, laver grounding-øvelser, dyrker taknemmelighed og laver taknemmelighedsøvelser, går en tur eller bare kigger ud ad vinduet. Pauser giver din hjerne ro, og skaber en modpol til al det stress og støj, som ellers er i hverdagen. Andre aktiviteter kan være alt fra at dyrke motion til at læse en god bog.

Læs også: 8 gode vaner til en bedre hverdag

 

5. Opsøg hjælp til work-life balance

Hvis du føler dig overvældet, fordi du har svært ved at mærke dig selv, kan det være en god idé at få professionel hjælp. Det at skulle dykke ned i dig selv, er en stor mundfuld at gå i gang med alene. Særligt hvis du ikke før har arbejdet med dine værdier, eller kender dine behov, og hvordan trivsel, overskud og balance ser ud for dig i en hverdag. Alle dine mønstre og overbevisninger vil helst gerne fastholde dig i det, du allerede kender, hvorfor det er svært at bryde hæmmende overbevisninger og mønstre alene.

En professionel coach eller terapeut, er uddannet i at hjælpe med at identificere mønstre, udfordre vaner og give redskaber, der skaber forandringer i dit liv. At bede om professionel hjælp er ikke tegn på svaghed, men et tegn på styrke at søge støtte, når det er nødvendigt. Det viser tegn på, at du tager dig selv og din livsglæde seriøst.

 

Work-life balance opstår, når det du føler, er vigtigt, stemmer overens med dine handlinger i hverdagen.

 

Ved at implementere disse tips kan du begynde at skabe en bedre balance mellem arbejdslivet og privatlivet. Dog er det vigtigt at sige, uden bevidsthed om dine værdier og hæmmende mønstre, vil din evne til at komme i mål med en bedre work-life balance være gevaldigt forringet, da det vil fastholde dig i de gamle dårlige vaner. Ved at opbygge en stærkere selvforståelse, kan du bryde dine mønstre og udvikle nye sunde vaner og strategier til at sætte grænser, skabe en sundere tilgang til arbejdslivet og personligt velvære.

Læs også: 10 tegn på, det er tid til et karriereskift

 

Kom godt i mål med bedre balance

Work-life balance er afgørende for et meningsfuldt liv. Bevidsthed om egne værdier er starten. Derfra skab ændringer skridt for skridt. At opnå work-life balance handler om at skabe harmoni mellem de forskellige aspekter af vores liv.

Det vil altid være en dynamisk proces, der kræver opmærksomhed og justering. Husk, det er en rejse, ikke en destination. Ved at forblive opmærksom, vil du bevare en sund balance og trivsel.

Din manglende glæde og balance i livet er tid, du aldrig får igen. Så sørg for at tage kontrol over dit liv og tag ansvar for din work-life balance og glæde allerede i dag. Det er dit liv, og det er tid til at du tager styringen af det!

 

“Det bedste tidspunkt for en ny begyndelse er nu.”

 

Har du brug for hjælp til at skabe en bedre work-life balance?

Få 15 min. GRATIS uforpligtende telefonsamtale, hvor vi tager en snak om din situation, og hvordan jeg som coach kan hjælpe dig med en værdiafklaring og værktøjer til at skabe en sund balance mellem arbejde og privatlivet.
Læs også:

Hvilket job passer til mig? Test dig selv

Læs også:

Jobskifte midt i livet, er du klar?