Din virksomheds værdier er altafgørende for dine ansattes arbejdsglæde

DIN VIRKSOMHEDS VÆRDIER ER ALTAFGØRENDE FOR DINE ANSATTES ARBEJDSGLÆDE

At have klare værdier i virksomheden hjælper dig som leder med at sikre, at alle dine medarbejdere arbejder mod de samme mål. Din virksomheds værdier skaber trivsel og arbejdsglæde og styrker produktiviteten – og dét er noget, som kan aflæses direkte på bundlinjen. Det lyder jo fantastisk! Og det er det også, hvis du som leder og virksomhed forstår, hvordan og hvorfor virksomhedens værdier er afgørende for jeres succes.

Denne artikels indhold:

 

DIN VIRKSOMHEDS VÆRDIER HAR BETYDNING FOR TILTRÆKNING OG FASTHOLDELSE AF MEDARBEJDERE

Jeg læste for nyligt en artikel, hvor en forretningskonsulent giver udtryk for sin holdning angående værdier. I et interview udtaler hun: “Potentielle kandidater vælger ikke job ud fra virksomhedens værdier. De vælger job ud fra selve jobindholdet og virksomhedens omdømme i øvrigt.”

I min optik er det desværre så misforstået. En virksomheds værdier er jo med til at skabe virksomhedens omdømme! Hvis du skal have glade og tilfredse medarbejdere, skal de både være motivererede for arbejdsopgaverne, men også se sig selv som et match med virksomhedens værdier.

Jeg har gennem mine mange år som leder og rekrutteringskonsulent ansat rigtig mange mennesker. Specielt når jeg har headhuntet kandidater, har virksomhedens værdier været et vigtigt parameter for kandidaterne. Det har været udslagsgivende for, om kandidaterne var interesserede i jobbet eller ej.

Din virksomheds værdier betydning for tiltrækning og fastholdelse af dine medarbejdere.

Som karriereafklaringscoach har jeg haft hundredvis af personlige samtaler med klienter, som har været af den overbevisning, at der er noget galt med dem, siden de ikke trives i deres arbejde. Deres manglende trivsel viser sig ofte at handle om en værdikonflikt. Efter en personlig værdiafklaring finder de ud af, at deres personlige værdier ikke stemmer overens med den arbejdsplads, de arbejder for. Eller at virksomhedens værdier ikke er eksisterende, som er roden til det dårlige arbejdsmiljø og manglende work-life balance, klienten oplever.

Derfor råder jeg altid mine klienter til at tage virksomhedernes værdier seriøst. Både holde øje med dem på virksomhedens hjemmeside og spørge ind til værdierne til en eventuel jobsamtale. Det gør, at de kan få et indblik i, om virksomhedens værdier er levende eller døde.

Har din virksomheds værdier betydning for tiltrækning og fastholdelse af dine medarbejdere?

Der skal lyde et stort og rungende ja herfra. Når du som leder er bevidst om din virksomheds værdier, er det nemmere for dig at rekruttere og fastholde dine medarbejdere, som matcher til jeres værdier.

 

ER VIRKSOMHEDENS VÆRDIER SPILD AF TID?

Jeg hører flere og flere diskutere, om det ikke er spild af tid at gå op i værdier i virksomheden. Lad mig svare meget klart! Nej, det er IKKE spild af tid!

Din virksomheds værdier handler ikke bare om en smart måde at brande sig på. Det er kernen af virksomheden og er bindeleddet mellem vision, mission og kultur. Værdier er limen i din virksomhed eller afdeling. Hvis du ikke tager virksomhedens værdier seriøst, vil det øjeblikkeligt ses på resultaterne i virksomheden.

 

“Hvis du som leder ikke skaber rammerne, skaber medarbejderne selv de rammer, og det koster dyrt for virksomheden”.

 

Spørg dig selv; hvad er formålet med din ansættelse i den virksomhed, du arbejder for? Svaret er meget simpelt. Din arbejdsplads har en vision og mission, du som leder er ansat til at opnå. For at kunne lykkes på bedste vis er det altafgørende, at du ved, hvordan du skal navigere. Hvis du som leder ikke går op i virksomhedens værdier, vil det medføre, at dine ansatte går hovedløst i hver sin retning i deres håndtering af arbejdsopgaver og adfærd overfor kollegaer og kunder. Hvis du som leder ikke skaber rammerne, skaber medarbejderne selv de rammer, og det koster dyrt for virksomheden. Du som leder kan ikke bare lukke øjnene for, hvor vigtig virksomhedens værdier er.

 

DET KOSTER DYRT IKKE AT HAVE STYR PÅ JERES VIRKSOMHEDS VÆRDIER

Uden fokus på jeres virksomheds værdier er det svært at opnå virksomhedens vision og mission, da det vil være en udfordring for dig som leder eller medarbejder at træffe de rette forretningsmæssige beslutninger.

Du er et individuelt menneske med egne personlige værdier. Værdier er en del af dig, som du naturligvis tager med dig, når du går på arbejde. Så hvis du som leder eller virksomhed ikke har klare værdier, vil hver enkelt medarbejder navigere ud fra sin egne personlige værdier. Det vil medføre konflikter, skabe splittelse i jeres teams og resultere i en dalende produktivitet og engagement. Konsekvensen vil tydeligt afspejle sig i manglende resultater i virksomheden.

 

Virksomheder som IKKE har styr på deres værdier oplever:

 • Stor udskiftning af medarbejdere
 • Dårlig ledelse
 • Dårlig omtale internt og eksternt
 • Ansatte træffer forkerte beslutninger
 • Manglende engagement og motivation
 • Dårlig eller manglende kommunikation
 • Dårligt samarbejde
 • Dårligt arbejdsmiljø
 • Manglende produktivitet

Ovenstående punkter vil i sidste ende resultere i manglende resultater på bundlinjen!

Hvis du kan sige ja til bare en eller flere af ovenstående udfordringer, skal I som virksomhed tjekke ind med jeres værdier. Sandsynligvis vil du se, at der er en konflikt imellem de værdier, I som virksomhed ønsker at have, kontra måden I som virksomhed og medarbejdere handler på i dagligdagen.

 

VÆRDIBASERET LEDELSE ER IKKE “NICE TO HAVE” MEN “NEED TO HAVE”

Vores arbejdsmarked og erhvervsliv er i en hastig forandring med øget kompleksitet og teknologisk udvikling. Ydermere stiller den unge generation krav til hvilken type virksomhed, de ønsker at arbejde for. Nemlig at virksomheder skal have et formål, de kan stå inde for, samt at virksomhedens værdier skal matche deres egne værdier. Det gør, at du som leder og virksomhed ikke kan ignorere det faktum, at værdibaseret ledelse ikke er “nice to have”, men “need to have”.

En undersøgelse fra AS3 viser at:

 • 24% siger op grundet dårlig ledelse
 • 22% siger op fordi de mangler faglig eller personlig udvikling

Værdibaseret ledelse skaber motivation, engagement, loyalitet og stolthed – og kan støtte op om den enkelte medarbejders ønske om udvikling og arbejdsglæde. Hvis dine medarbejdere oplever værdierne som meningsfulde i hverdagen, opleves værdierne også som troværdige. Du skal gå forrest som leder og skabe troværdighed omkring virksomhedsværdierne. Værdibaseret ledelse er en måde at blive bevidst om sig selv og udvikle organisationen på i et dialogisk fællesskab.

 

Virksomhedens værdier er altafgørende for virksomhedens mål

Virksomhedens vision, mission og værdier hænger uløseligt sammen og er med til at forme kulturen i organisationen. Værdierne skal sikre, at alle virksomhedens ansatte ved, hvilken retning I i hverdagen arbejder mod, og hvordan I internt som eksternt skal agere i forhold til hinanden og jeres kunder for at opnå jeres målsætninger.

At have klare virksomhedsværdier hjælper jer som virksomhed med at sikre, at alle i organisationen arbejder mod samme mål. Værdier er virksomhedens DNA og fungerer som en rettesnor, der gør det lettere at træffe store som små forretningsbeslutninger. Alle beslutninger bør være i overensstemmelse med virksomhedens værdier. Når alle arbejder mod samme mål og kender retningen, skabes motivation og momentum for at skabe resultater, der går i tråd med virksomhedens strategier.

 

Fordele ved at have klare virksomhedsværdier:

 1. Det hjælper dig som leder og dine medarbejdere med at træffe de rigtige beslutninger
 2. Det hjælper dig som leder og dine medarbejdere med at forbedre den interne og eksterne kommunikation i virksomheden
 3. Det har en direkte indflydelse på medarbejdernes motivation og engagement
 4. Det har en direkte indflydelse på medarbejdernes effektivitet og produktivitet
 5. Det hjælper jer med at tiltrække nye og dygtige medarbejdere
 6. Det hjælper jer med at skabe trivsel og fastholdelse af eksisterende medarbejdere
 7. Det hjælper jeres kunder med at forstå, hvad I som virksomhed står for
 8. Det hjælper jer med at tiltrække kunder, der deler de samme værdier

At have klare virksomhedsværdier vil komme til udtryk i jeres adfærd, hvordan I interagerer med hinanden og griber arbejdsopgaver an på. Det styrker trivsel, engagement og motivationen blandt alle ansatte i virksomheden, som skaber større effektivitet og produktivitet. Ydermere har det høj brandingværdi – både i forhold til rekruttering af nye medarbejdere og i forhold til at få flere kunder og samarbejdspartnere. Alt i alt vil virksomheder, som får deres værdier til at leve i organisationen uden tvivl opleve bedre resultater end andre.

Kort sagt; udbyttet af at prioritere at arbejde med jeres virksomheds værdier taler for sig selv – uanset hvilken størrelse virksomhed, du arbejder i.

 

ER JERES VIRKSOMHEDSVÆRDIER LEVENDE ELLER DØDE?

Når jeg taler med ledere eller medarbejdere i virksomheder, tager det mig ikke lang tid at afkode om den pågældende virksomhed lever sine værdier eller ej. Værdier gennemsyrer nemlig kulturen, alle ansattes adfærd og måden, der bliver kommunikeret på internt og eksternt.

Jeg ser ofte, at virksomheder har italesat deres værdier på virksomhedens hjemmeside og på flotte plancher rundt omkring i virksomhedens lokaler, hvilket i sig selv er rigtig godt. Men blot fordi I som virksomhed har italesat jeres værdier, er de ikke til megen gavn, hvis ikke de lever i dagligdagen.

Det er ikke nok, at I som virksomhed italesætter jeres værdier på et strategisk niveau. Værdier er intet værd, medmindre de lever blandt de ansatte – lige fra direktøren til studentermedhjælperen. Det kræver, at ledelsen går forrest og håndhæver værdierne i egen adfærd og hele vejen ned gennem organisationen. Det kræver, at I har fokus på dem i hverdagen, så de ikke bliver glemt. Det er her, det kan være svært for mange virksomheder. Hvis der ikke er et match i måden, I som virksomhed gør tingene på, med de værdier I siger er vigtige, så vil I som virksomhed se et højere skift i personalegruppen, større mistrivsel og mangel på arbejdsglæde blandt de ansatte. Men at få liv i virksomhedens værdier er ikke så kompliceret, som mange får det til at lyde. Hvis værdierne afspejler virksomhedens vision og mission, som leder og medarbejder i enhver virksomhed er ansat til at opnå, så kræver det blot sund fornuft og god ledelse at inkorporere værdierne i dagligdagen.

 

Artiklen fortsætter under billede…
Virksomheds værdier

 

FORSTÅR DU OG DINE MEDARBEJDERE, HVORDAN I SKAL HANDLE PÅ VÆRDIERNE?

Hvis du som leder eller medarbejder ikke ved, hvad værdierne betyder, vil du automatisk tillægge dem din egen forståelse af dem, og så er værdierne så godt som døde! De har ingen effekt!

Lad mig komme med nogle eksempler. Fællesnævneren for de fleste virksomheder er, at I har brug for engagerede og motiverede medarbejdere, som gør deres bedste i forhold til at skabe gode produkter, ydelser og kundeservice, som giver øget salg. Men hvordan skal I som ansatte agere for at opfylde ovenstående?

Hvis I som virksomhed har en værdi, der hedder ansvarlighed, forventer I, at det er naturligt for hver en medarbejder at tage ansvar for at hjælpe jeres kunder. Uanset hvilket problem der opstår. Hvis alle i virksomheden er bevidste om, hvordan I skal udvise værdien ansvarlighed, vil det ses i jeres håndtering af kunder, uagtet hvilken medarbejder der er tale om, og I vil have en høj kundetilfredshed.

Hvis værdierne ikke er italesat, og der kommer en kundeklage ind, fordi der er sket en fejl, vil en ansat måske trække på skulderen og tænke: “Det er ikke mig, der har lavet den fejl/det ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre ved/det er ikke mit ansvarsområde – så det kan jeg ikke gøre noget ved. Ærgerligt, ærgerligt Sonnyboy.” Ja, så giver resultatet sig selv.

Derfor er der stor forskel på, om værdierne lever eller ikke lever i din virksomhed eller afdeling. Virksomhedens værdier gør en stor forskel for dig som leder og medarbejder i forhold til, hvordan hver enkelt medarbejders tilgang til sine arbejdsopgaver er og agerer i forhold til resten af organisationen.

 

Et godt udgangspunkt for at få værdierne til at leve er tydelig kommunikation

Der er ikke nogen virksomhedsværdier, som er mere rigtige end andre. Det handler naturligvis om, at de skal give mening for jeres virksomhed. Her er nogle af de værdier, som går igen i mange virksomheder:

Ansvarlighed – Tillid – Loyalitet – Innovation – Åbenhed – Samarbejde – Respekt – Bæredygtighed – Ærlighed – Professionalisme – Kvalitet – Udvikling.

Første skridt for at få værdierne til at leve handler om tydelig kommunikation. Lad os tage Coloplast som eksempel. Coloplasts virksomhedsværdier er Nærhed, Passion, Respekt og Ansvarlighed. Disse værdier understøtter deres kerneforretning, hvordan de interagerer med deres kunder og internt i virksomheden. De har ikke kun italesat deres værdier på deres hjemmeside. De har også beskrevet, hvad de mener med hver enkelt værdi.

 

For Coloplast betyder værdierne Respekt og Ansvar følgende:

Respekt og Ansvar er hjørnestenene i tættere kunderelationer. Vi skal være ærlige, åbne og vise integritet i alt, hvad vi gør. Vi har dyb respekt for den personlige og private karakter af de forhold, slutbrugere står over for. Det er vores ansvar ikke blot at fokusere på at finde medicinske løsninger, men at finde måder at minimere traumer og tabu forbundet med disse tilstande.

Respekt for hinanden og verden omkring os vil altid være i hjertet af Coloplast-kulturen. Som Coloplast-folk er vi ansvarlige for vores beslutninger og handlinger. Som førende på vores marked tager vi vores ansvar alvorligt og viser respekt for miljøet, samfundet og etiske spørgsmål i alt, hvad vi gør.

Er man som ansat i Coloplast i tvivl om, hvad værdierne Respekt og Ansvarlighed betyder? Nej vel?

Læs også: Hvad er værdier?

 

Tjek om I lever jeres værdier med disse 6 spørgsmål

Lever I som virksomhed jeres værdier, eller ligger de udtørret og famlet i en skuffe, ingen har kigget i i årevis?

Tjek ind om I i din virksomhed lever efter virksomhedsværdierne med disse 6 spørgsmål:

 1. Hvad står virksomheden for/hvilke værdier har vi?
 2. Hvordan gør vi tingene?
 3. Hvordan er tonen internt?
 4. Hvordan er tonen ekstern?
 5. Hvordan behandler vi hinanden i virksomheden?
 6. Er der et match, med det vi siger er vigtigt (værdier), og måden vi gør tingene på?

Hvis dine værdier er døde eller ikke lever optimalt i hverdagen i virksomheden, i din afdeling eller team, så skal du sætte ind. Det at skabe overensstemmelse mellem jeres virksomheds værdier, og det I gør, kræver kontinuerlighed. Det nødvendiggør, at I løbende har fokus på værdierne for at sikre, de afspejles i jeres handlinger og beslutninger. Så der er ikke noget quickfix i god ledelse.

 

SÅDAN KOMMER DU IGANG MED VÆRDIBASERET LEDELSE I DAGLIGDAGEN

1. Brug værdierne i din ledelse af teamet

For at bruge virksomhedsværdier i din ledelse er det vigtigt, at du sammen med dit team får italesat, hvordan værdierne skal omsættes til handling. Værdierne skal konkretiseres. Værdier kan nemlig tolkes forskelligt fra person til person, hvorfor I skal skabe en fælles forståelse. Det åbner op for dialog, alle medarbejdere føler sig hørt og bliver mere engagerede og motiverede for at tage værdierne til sig. Ikke mindst styrker det jer som team og dig som leder. Afhængig af hvor homogent dit team er, og hvor store forandringer de/I har været igennem, og om du er ny leder for teamet, kan det være en god idé at få en udefra til at facilitere denne proces. Det gør I kan opnå bedst mulige resultater. Når I i teamet har fået klargjort rammerne, stiller det naturligvis krav til dig som leder at følge op på, at værdierne bliver efterlevet, så de ikke blot ryger i glemmeskuffen og samler støv.

 

2. Udvikling af medarbejdere med værdiafklaring

Alle mennesker har personlige værdier, men ofte er de ikke bevidste om, hvilke værdier som er vigtigst for dem, og hvad deres helt konkrete behov er for tage ansvar for deres trivsel, glæde og udvikling. Når mennesker ikke er i balance med sig selv, er der større fare for, at de overskrider egne personlige grænser og går ned med stress og sygdom. Når jeg har virksomheders medarbejdere i et værdiafklaringsforløb, hjælper jeg dem, med at komme i kontakt med deres egne personlige værdier. Det gør dem bedre i stand til at skabe balance i deres arbejdsliv og i deres privatliv.

 

Medarbejderens udbytte af et værdiafklaringsforløb

 • Redskaber til at forebygge stress
 • Redskaber så de hurtigt kan vende tilbage på arbejdspladsen efter stresssygemelding
 • Klarhed og bevidsthed om hvad der skal til for at genfinde glæde og motivationen i deres nuværende arbejde
 • Personlig udvikling og indsigt i sig selv.

Som du kan se, er det at have fokus på virksomhedens værdier i ledelsen af dine medarbejdere en win-win for alle parter. Lige fra aktionærer, direktør, dig som leder og alle dine medarbejdere.

 

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT TAGE NÆSTE SKRIDT I DIN VIRKSOMHED?

Kerneværdier

Jeg står klar til at hjælpe dig, din virksomhed og ansatte med at få jeres virksomheds værdier til at leve i dagligdagen. Jeg kan hjælpe med at sætte gang i en værdiproces for dig og dit team i en workshop, så I i fællesskab kan få sat ord på, hvordan virksomhedens værdier skal omsættes i handling, ord og beslutninger og skabe fælles retning, så I kan skabe større trivsel og produktivitet.

Læs mere om: Workshop og foredrag om værdier

Jeg har sammenlagt 20 års erfaring som leder, konsulent og karrierecoach – både inden for det private erhvervsliv og som selvstændig. Igennem alle årene har jeg opbygget en god og solid værktøjskasse indenfor ledelse, coaching, stress & konflikthåndtering og værdiafklaring, som jeg sætter i spil, når jeg skal hjælpe dig og dine medarbejdere med at nå i mål med jeres udvikling.

Kontakt mig og lad os få en snak om jeres behov, og hvordan jeg kan hjælpe.

Kerneværdier

HAR DU BRUG FOR HJÆLP MED AT IDENTIFICERE DINE PERSONLIGE VÆRDIER?

Lær dig selv bedre at kende og bliv bevidst om, hvad der driver dig, så du kan skabe en god work-life balance. Jeg tilbyder et personligt værdiafklaringsforløb, hvor du får større indsigt i dig selv og klarhed over, hvilken retning du skal i dit arbejdsliv samt privatliv.
Læs også:

10 tegn på det er tid til karriereskift

Læs også:

Jobskifte midt i livet, er du klar?