Succes i livet? Sådan får du større livskvalitet

Hvad er succes i livet?

Succes i livet? Er det at have succes i karrieren eller at have økonomisk frihed? Er succes at have et meningsfuldt liv? Hvad betyder det egentlig at have succes, og hvornår oplever vi at have succes i livet?

Vi kan hurtigt blive enige om, at succes handler om at nå et mål og opnå resultater. Men når det er sagt, er det faktisk ikke så lige til.

 

Succes er en sjov størrelse…

Når vi taler om succes, har vi en umiddelbar fælles forståelse af, hvad succes er. De mål og resultater vi ser som succes, sætter vi ofte i kontekst med arbejdslivet. Hvor succesfuld en karriere vi har. Succesfulde mennesker har et prestigefyldt job og har klatret op ad karrierestigen, eller har skabt en stor vækst i deres virksomhed og kvag deres karriere har opnået økonomisk frihed. Vi forbinder også mennesker, som er i mediernes søgelys som succesfulde. Hvad enten de er filmstjerner, musikere, eksperter inden for et område eller har mange følgere på de sociale medier.

Vi bruger hele livet på at sammenligne os selv med andres succes i jagten på selv at opnå et succesfuldt liv. Det er her paradokset kommer ind. Når vi observerer andre udefra, tror vi at folk har succes, fordi de har klaret sig godt. Men mange af de mennesker som vi tror har succes i livet stemmer ikke overens med, hvordan den “succesfulde” person rent faktisk ser sig selv. De føler og oplever ikke nødvendigvis sig selv som succesfulde. Den måde vi mennesker anskuer andres succes i livet på, er ikke nødvendigvis den oplevelse, de har af sig selv. Det betyder, at der er et klart skel mellem at se og opleve succes i livet.

 

Den ydre og indre succes i livet

Når vi taler om succes kan vi dele den op i to typer. Den ydre succes og den indre succes. Ofte når vi taler om at have succes i livet, tager vi udgangspunkt i de normer og regler, vi i samfundet har sat op for at have succes. Som regel er vores forståelse af succes, det vi kan se udefra. Altså den ydre succes.

Der er intet rigtigt eller forkert ved at være styret af ydre succes. Dog er det vigtigt, at du som menneske finder en balance i den ydre succes og den indre succes. Hvis ikke du selv får øje på, at du gør noget godt, så føler du ikke succesen. Det er her, at du kommer på overarbejde og utilfredsheden sætter ind.

 

Ydre succes i livet

Ydre succes handler om ydre anerkendelse. Det som vi kan se i film, i magasiner og på de sociale medier, der omhandler den “rigtige” karriere, hvor vi kommer op ad rangstigen med en god løn, at kunne bo et sted som afspejler prestige. At se godt ud, gå klædt i mærkevaretøj, have økonomisk overskud til tage på ferier de rigtige steder eller til at invitere vores familie, venner og bekendte til arrangementer. Eller at vi har en omgangskreds med andre succesfulde mennesker, vi gerne vil forbindes med.

Det, der kendetegner ydre succes, er mennesker som er ambitiøse, målrettet, har et højt drive og præsterer på et højt niveau for at opnå ydre anerkendelse. Ofte når vi sidder fast i ydre anerkendelse, handler det om at vi tror vi skal præstere, således at vi er værdifulde i andres øjne. Det hænger oftest sammen med et manglende selvværd og selvtillid.

Læs også: 10 tips til et bedre selvværd

 

Indre succes i livet

Indre succes handler om at opnå indre glæde og mening med livet. At succes måles i indre anerkendelse. At vi lever autentisk. At vores mål handler om at opnå en balance mellem arbejde og fritid. At have et arbejde, karriere eller hobby som vi er passioneret for. At vi prioriterer tid til at dyrke og skabe nære relationer. At vi lever et liv med integritet og autencitet. Vi tror på os selv og sætter mål ud fra det, som skaber en indre glæde og tilfredshed. At vi lever vores liv inde fra og ud.

Når du er bevidst om, hvad der driver dig og er vigtigt for dig, så du kan finde en balance i livet. Ofte når vi har fokus på den indre anerkendelse, har vi en tro på, at vi er værdifulde, som den vi er og derfor ikke har behov for at “overbevise” andre om vores værd, fordi vi hviler i os selv.

Læs også: Identitet – Hvem er jeg, og hvad vil jer i mit liv?

 

Succes i livet hænger sammen med dine værdier

Jeg oplever mange af mine klienter kommer til mig, fordi de føler sig fastlåst og i tvivl om, hvilken retning de skal gå i livet. De lever et liv i overhalingsbanen for at få alle ender til at mødes i jagten på succes og leve det “rigtige” liv. At have succes i karrieren, familien og i privatlivet. Et liv i overhalingsbanen hvor de ikke er tilfredse og oplever, at det er svært at finde en balance i livet.

Noget er sket i deres liv, som gør, at de nu er klar til at skabe den forandring. Gældende for de fleste mennesker skal der en åbenbaring til før vi stopper op og er klar til at tage vores liv op til revurdering. Det kan være alt lige fra en stor livsomvæltning, så som at stifte familie som medfører store forandringer i den hverdag man ellers kendte, til en skilsmisse, miste sit job, sygdom, stress, udbrændthed eller dødsfald.

Når jeg spørger mine klienter ind til, hvad det egentlig er, de ønsker sig for at føle, de får succes i livet, svarer de: En retning i livet, så de kan opnå glæde, ro og mening. De længes efter indre succes. Men udfordringen de står over for er, at de mangler værktøjerne til at komme derhen. Og det er her værdier kommer ind. De har levet et liv ud fra nogle værdier, som ikke stemte overens med deres kerneværdier, hvorfor følelsen af succes er udeblevet.

 

Livsomvæltninger ændre vores opfattelse af succes i livet

En undersøgelse, lavet af den amerikanske psykolog og professor Dr. Wayne Dyer, viser, at mennesker som oplever store omvæltninger i deres liv, har haft et sæt værdier inden omvæltningen og et andet sæt værdier efter. Efter en livsomvæltning skifter definitionen af succes for både mænd og kvinder.

 

Mænds værdier for succes i livet:

 1. Velstand og økonomisk uafhængighed
 2. Eventyr
 3. Præstation og ambition
 4. Personlig nydelse
 5. Respekt

Kvinders værdier for succes i livet:

 1. Familie
 2. Selvstændighed og uafhængighed
 3. Karriere
 4. At høre til
 5. At være attraktiv

 

Succes for mænd og kvinder efter en livsomvæltning

 1. Selv accept/selv respekt
 2. Personlig udvikling
 3. Relationer
 4. Glæde
 5. Mening og gøre en forskel

I Wayne Dyers undersøgelse ses det tydeligt efter en livsomvæltning, at definitionen af at være succesfuld har ændret sig for både mænd og kvinder. For begge køn er der langt større fokus på indre succes og indre værdier frem for ydre succes efter en livsomvæltning. Det er præcis det, jeg også kan genkende fra alle mine klienter i min praksis.

Læs også: Hvad er værdier?

 

Succes er at leve livet i nuet

Når vi jagter den ydre succes, lever vi i fremtiden. Vi har hele tiden fokus på det næste, som vi skal opnå, om det er karrieren eller i privatlivet. Vi har opsat en masse “regler” for os selv, om hvad vi skal opnå for at få succes i livet. Men når alt kommer til alt, er det ikke den evige jagt på ydre anerkendelse for at opnå succes, som gør os glade og lykkelige. De fleste succesfulde mennesker, der har arbejdet hele deres liv på at skabe en virksomhed, eller en karriere og jagtet den ene million efter den anden, siger alle det samme. Når de kigger tilbage på deres liv, er det gået op for dem, at succes som penge, status og materiale goder ikke har gjort dem lykkelige. Tværtimod! Det, som gør dem lykkelige, er at leve deres liv efter det, som giver mening. Succes for dem er at leve livet i nuet, stole på sig selv, prioritere deres relationer, skabe en sund work-life balance og gøre en forskel for andre. Det er nemlig først, når vi lever i nuet, at glæde og mening kan blomstre.

Læs også: Taknemmelighed – En guide fra stress til glæde

 

Som Piet Hein så smukt har skrevet:

At leve i nuet er livets teknik –
og alle folk gør deres bedste,
men halvdelen vælger det nu, som gik,
og halvdelen vælger det næste.

Og det forrige nu og det kommende nu
blir aldrig i livet presente
og alle folks levetid går sågu
med bare at mindes og vente.

For det nu, som er gået, er altid forbi,
og det næste blir aldrig det rette.
Næ, sørg for, at nuet, du lever i,
engang for altid er dette.

 

Læs også: Lever du i tråd med dine personlige værdier?

 

Sidder du fast i jagten på ydre succes?

Hvis du er kommet hertil, så er der stor sandsynlighed for noget resonerer med dig, og du måske står ved en skillevej i livet? Men det at gå fra at være ydre styret af succes til at redefinere dine værdier til at være indre styret, kan være svært. Selvom du kan tænke, nå ja, jeg skal bare have mere fokus på at skabe ro og balance for at kunne være i nuet og føle succes i livet, er det ikke nok at tænke det. Der skal handling til.

Det som oftest holder os tilbage, fra at handle på vores værdier og ønsker i livet, er frygt. Frygten for at fejle eller vælge forkert. Men hvis du er bange og bare står stille
, så vil du fortryde det bittert, når du opdager, 
hvor meget godt du er gået glip af
 i din frygt for at vælge forkert.

Så start med at få defineret, hvad succes i livet er for dig. Hvilke værdier er vigtige for dig at leve dit liv efter? Dernæst kan du sætte dig et klart mål og plan for, hvordan du helt konkret kan udleve dine værdier i hverdagen. Når det du ønsker går i tråd med dine tanker og handlinger, er der, du finder den rette balance i livet. Det er her, du opnår succes i livet.

Læs også: Kørt fast i livet – 4 årsager til, at du er kørt fast!

Ønsker du hjælp til at få succes i livet?

Få 15 min. GRATIS uforpligtende telefonsamtale, hvor vi tager en snak om din situation, og hvordan jeg kan hjælpe dig med at komme i mål gennem værdiafklaring til at opnå succes i livet.
Læs også:

Hvad skal jeg med mit liv?

Læs også:

Målsætninger - 20 mål til din personlig udvikling