Hvad er værdier?

HVAD ER VÆRDIER?

Hvad er værdier? Det er et spørgsmål, jeg ofte bliver spurgt om. Derfor vil jeg med dette indlæg give dig en større indsigt og kaste lys over, hvad værdier egentlig er. Derfor vil jeg komme ind på nedenstående spørgsmål:

 1. Hvad er værdier?
 2. Hvor kommer værdier fra?
 3. Hvad er værdihjulet?
 4. Hvad er værdier og forståelsen af dem?
 5. Hvorfor prioritere værdier?
 6. Hvordan hænger værdier sammen med dine overbevisninger?
 7. Har du negativer og begrænsende overbevisninger?
 8. Hvad er rigtige og forkerte værdier?
 9. Hvordan finder du dine værdier?
 10. Hvordan lever du dine værdier?

 

1. HVAD ER VÆRDIER?

Kort sagt er dine værdier kernen af, hvem du er, og den du ønsker at være med respekt for dig selv. Værdier er de parametre, som du måler din livskvalitet på – om dit liv er meningsfuldt. De afspejler alt lige fra dine holdninger til politik, økologi, bæredygtighed, til dine beslutninger om familiestruktur, uddannelsesvalg og karrierevalg til din adfærd. De styrer alle dine valg igennem hele livet og fungerer som din indre gps og guider dig mod det, som for dig er vigtigt i DIT liv.

Har alle mennesker værdier?

Ja! Vi har alle værdier uanset alder, køn og hvilken kultur, vi kommer fra. Alle mennesker har værdier, også selvom de ikke ved, hvad deres værdier er, eller ikke er bevidste om, de har dem. Så lever vi alle vores liv ud fra nogle værdisæt. Værdier er en del af vores identitet.

Ofte når vi lever vores værdier på et ubevidst plan, vil der i højere grad være uoverensstemmelse mellem de beslutninger, vi træffer og det som i vores inderste kerne er vigtigt for os at føle.

Når du er bevidst om dine værdier, kan du være tro mod dig selv både i tanke og handling. Og des større glæde og mening vil du opleve i dit liv. Omvendt, hvis der er forskel imellem de værdier, du føler er vigtige for dig, men dine handlinger ikke afspejler dem, vil du opleve frustration og utilfredshed i dit liv.

 

Værdikonflikt

Lad mig komme med et eksempel på en værdikonflikt. Hvis vi forestiller os, at du siger, at det er vigtigt for dig at leve sundt, men ikke prioriterer at dyrke motion eller spise sundt. Resultatet er, at du tager nogle ekstra kilo på og føler dig utilfreds med din krop, som gør dig utilfreds, frustreret og sur på dig selv. Her opstår der en uoverensstemmelse mellem det, du siger, er vigtigt for dig og dine handlinger. Hvilket skaber en værdikonflikt. Måske er værdien sundhed egentlig ikke så vigtig for dig, som du måske troede, hvis du skal mærke efter helt nede i maven, siden du ikke prioriterer det i dit liv?

Ofte når vi oplever en værdikonflikt, handler det om, at vi har taget nogle værdier til os, som vi tror, er vores egne. Men det viser sig at være vores families eller omgivelsers, som vi har taget til os.

Hvordan du bliver klogere på dine personlige værdier, vil jeg komme nærmere ind på og vende tilbage til længere nede i artiklen. Men først skal du forstå, hvor værdier kommer fra.

Læs også: Skillevej i livet? Sådan træffer du den rette beslutning

 

2. HVOR KOMMER VÆRDIER FRA?

Værdier har en afgørende rolle for menneskets overlevelse, fordi vi er flokdyr. De hjælper os med at kommunikere med hinanden og koordinere vores interesser, behov og adfærd. Det forbedrer vores chancer for at få dækket vores behov og ikke bliver udstødt af flokken. Faktisk mener nogle forskere, at værdier dannes gennem en kombination af genetisk arv og det sociale miljø.

 

Opvækst og værdier

Undersøgelser viser, at vores værdier bliver dannet i 5-12 års alderen baseret ud fra vores personlighed, sociale og kulturelle påvirkninger. De værdisæt, vi vokser op med i vores familie, har stor betydning for, hvilke værdier, vi som voksne selv lever efter. De har en væsentlig betydning for, hvilke valg vi selv træffer allerede som helt unge i forhold til uddannelse og karrierevalg.

Men selvom vi viderefører vores forældres værdier, når vi bliver voksne, betyder det ikke, at det er de værdier, som vi selv trives med. Det betyder ikke, at de stemmer overens med vores personlighed og vores egen indre kerne. 

Når der ikke er overensstemmelse, opstår der ofte frustrationer og konflikter i søgen efter at finde dig selv og løsrive dig fra de værdier og normer, du oplever i familien. For at turde aktivt at stå ved dine egne værdier kræver det, at du får bevidsthed om dig selv. Bevidsthed så du kan se dig selv som et selvstændigt individ og ikke som en del af familiefællesskabet (flokken). Hvordan du gør det, er en aktiv proces, du skal i gennem. For at forstå mere om, hvad værdier er, skal du kende til værdihjulet. Det giver dig et større indblik i, hvordan værdierne påvirker dig, og hvordan de hænger sammen.

Læs også: Find dine kerneværdier

 

3. HVAD ER VÆRDIHJULET?

Psykolog Schwartz har lavet en dybdegående undersøgelse på verdensplan for at afdækket spørgsmålet: Hvad er værdier?

Han har kortlagt, at vi mennesker har 56 værdier, der kan opdeles i 10 kategorier, som visualiseres i værdihjulet herunder.

Hvad er værdier_værdihjulet

Download værdihjulet her

 

VÆRDIHJULETS 10 KATEGORIER

Herunder får du en oversigt over de 10 kategorier, som værdierne er delt op i.

 1. Selvstændighed: Uafhængighed i tanker og handlinger – at vælge, skabe og udforske.
 1. Stimulering: Spænding, nyskabelse og udfordringer i livet.
 1. Nydelse: Fornøjelse og sanselig tilfredsstillelse for en selv.
 1. Præstation: Personlig succes ved at bevise sine færdigheder i forhold til sociale normer.
 1. Magt: Social status og prestige, kontrol eller dominans over mennesker og ressourcer.
 1. Tryghed: Tryghed, harmoni og stabilitet i samfundet, i relationer og i en selv.
 1. Konformitet: At lægge begrænsninger på handlinger, tilbøjeligheder og impulser, som kan skade andre og støde sociale forventninger og normer.
 1. Tradition: Respekt, accept og forpligtelse over for traditioner og ideer, som kan udspringe af kultur, historie eller religion.
 1. Gavmildhed: At beskytte og styrke trivsel og velbefindende hos mennesker i sin omgangskreds og kontaktflade.
 1. Universalisme: At forstå, sætte pris på, tolerere og beskytte alle menneskers og naturens trivsel og velbefindende.

 

Hvad er værdihjulets 2 akser?

De 10 kategorier i værdihjulet består af 2 akser. Den ene akse kan deles op i selvforstærkende værdier, hvor man handler til egen fordel. På den anden side af aksen er trancendens og den mere uselviske side, hvor man hæver sig over sit eget individuelle selv og føler sig som en lille del af noget meget større.

Den anden akse er fastholdelse på den ene side, som handler om tryghed ved at opretholde sine relationer, ressourcer, normer og metoder. På den anden side af aksen er vi åben for forandringer, som handler om, at vi som mennesker i høj grad har brug for være omstillingsparate for at kunne navigere i skiftende omstændigheder for at overleve. Her ser vi værdier, som frihed til at have en afvekslende hverdag.

 

Hvad er værdier som glæde, overskud og lykke?

Som du kan se, har jeg sat værdier som glæde, overskud og lykke ind i midten af værdihjulet. Efter et utal af værdiafklaringer med mine klienter, viser den røde tråd sig, at de tre værdier er en effekt af, man får udfyldt sine andre kerneværdier. Så gevinsten er, at når du lever i tråd med din indre kerne og dine værdier, vil glæde, overskud og lykkefølelsen automatisk opstå.

Læs også: Sådan får du glæden tilbage i hverdagen

 

4. HVAD ER VÆRDIER OG FORSTÅELSEN AF DEM?

Selvom Psykolog Schwartz har identificeret 56 værdier, er der mange flere, fordi vores sprog er fyldt med synonymer. Hvad der er spænding for et menneske, kan for et andet menneske være eventyrlyst, da det er mere dækkende for den følelse, de netop har.

For et menneske som har værdien uvildig, kan det for en anden person være neutral eller frisindet. Så det er vigtigt at forstå, at værdiernes betydning er subjektive. Den betydning, vi tillægger værdierne, er nemlig baseret ud fra vores egen opfattelse af dem i forhold til, hvilken handling og følelse den enkelte person ligger i dem.

Hvis vi tager eksemplet fra før med spænding, kan dette for et menneske betyde, at de oplever spænding ved ekstremsport eller køre 200 km i timen på motorvejen. For en anden kan det betyde at tage på ferie i Thailand eller holde et oplæg foran mange mennesker. Så selvom vi kan have samme værdi, kan der være knyttet forskellige handlinger op på den, hvilket kan ændre forståelsen af selv samme værdi.

 

Dine handlinger kan afspejle flere værdier

Ligeledes kan vores handlinger og mål afspejle flere forskellige værdier. Fx. hvis du føler spænding ved at rejse til Thailand, kan det være du samtidig også får dækket værdien nysgerrighed eller tolerance. Så det er meget sandsynligt, at vores handlinger opfylder forskellige værdier på en gang.

Derudover kan vores værdier være i konflikt med hinanden. Værdier konflikter, når handlinger, der fremmer opnåelsen af ​​den ene værdi, sandsynligvis vil hindre den anden værdi. Fx. hvis du i høj grad er motiveret af præstation og er ambitiøs i dit arbejdsliv, og samtidig er motiveret af at opnå indre harmoni, vil disse værdier være i konflikt. Når en værdikonflikt opstår, er du nødt til at tage et aktivt valg. Du er nødsaget til at prioritere den ene højere frem for den anden i dine handlinger.

Se også listen over 80 værdier her

 

5. HVORFOR PRIORITERE VÆRDIER?

Jo tættere kategorierne er på hinanden i værdihjulet, jo mere relaterer de sig til hinanden. Jo længere væk fra hinanden de er i værdihjulet, jo mindre forbindelse er der mellem dem.

Fx. ambitiøs og indflydelsesrig ligger længst væk fra lighed og social retfærdighed, da de er modsatrettede værdier. Mens magt og velstand ligger vedsiden af præstation, da de supplerer hinanden.

Du kan sagtens have værdier, som er langt fra hinanden i værdihjulet. Men jo mere modsatrettede de er, vil du ofte skulle prioritere den ene frem for den anden.

Nogle værdier er vigtigere for dig end andre. De vigtigste værdier vil være grundlæggende for dig at få opfyldt i større eller mindre grad igennem hele dit liv. Andre værdier kan være situationsbestemt for at opnå et mål i dit liv, som du for en periode har behov for at have fokus på for at opnå det liv, du ønsker. Jo vigtigere en værdi er for dig, jo mere vil denne værdi afspejle dine beslutninger og valg i livet, og jo vigtigere er det at prioritere værdien i både dine tanker og adfærd.

 

Lad mig komme med et eksempel på, hvis en værdi er grundlæggende:

En person med fx. værdien uafhængighed vil sandsynligvis have et arbejdsliv, hvor der er plads til, at vedkommende har stor eller fuld indflydelse over alle de beslutninger, der skal træffes. Hvordan arbejdsopgaver skal udføres og hvornår de skal udføres. Denne person har sandsynligvis behov for ikke at skulle stå til ansvar over for andre mennesker. Og i en eller anden grad være sin egen chef. Mennesker med denne værdi vil ofte være selvstændige eller have stillinger, hvor de er chef. Fordi trangen til at træffe beslutninger og vælge sine egne handlinger er vigtige og motiverende for dem.

 

Et eksempel på, hvis en værdi er situationsbestemt:

Lad os sige at din grundlæggende værdi er kærlighed. Måske du savner at finde en kæreste. For at opnå værdien kærlighed i forhold til en partner, kan det være, at du er nød til at invitere en ny værdi ind i dit liv (situationsbestemt) for at blive i stand til at handle på din grundlæggende værdi. Et eksempel kan være, at du gerne vil være mere modig. Så du tør oprette en datingprofil eller tage kontakt og starte en samtale, når du møder en fremmede person, der kan være en potentiel partner. Her kan værdien mod, støtte og hjælpe dig til at handle, så du tager ansvar for det liv, du ønsker. Så i bestemte situationer, kan vi her invitere værdier ind i vores liv for at støtte os i at opnå en anden værdi.

 

6. HVORDAN HÆNGER VÆRDIER SAMMEN MED DINE OVERBEVISNINGER?

Da dine overbevisninger er udgangspunktet for, hvordan du forholder dig til dig selv og forstår omverdenen, hænger de tæt sammen med dine værdier. Dine værdier ligger til grund for, hvilke beslutninger du træffer og hvordan du reagerer på omstændigheder i dit liv.

Der findes to slags kerneoverbevisninger, som er grundlæggende for, hvordan du ser dig selv. Altså din selvopfattelse, og hvordan du ser omverdenen. Indenfor begge kategorier er der nemlig støttende overbevisninger eller begrænsende overbevisninger. Der er overbevisninger, som er positive. Dem som rent faktisk er støttende for dig. Og der er negative overbevisninger. Det vil sige dem, som er begrænsende for dig i din måde at være i verden på.

Det er din kerneoverbevisninger, der er styrende for, hvilke værdier du er motiveret af. De er styrende for, hvordan du udlever dem eller ikke handler på dem. Se eksempler på overbevisninger i boksene herunder.

Hvad er værdier og overbevisninger

 

7. HAR DU NEGATIVE OG BEGRÆNSENDE OVERBEVISNINGER?

Din grundlæggende tro om dig selv er meget styrende for dit liv. Den kan give dig adgang til det liv, som du faktisk ønsker for dig selv, da du har en grundlæggende tro på, at du har fortjent det. På den anden side kan det også begrænse dig i dit liv. Hvis du grundlæggende ikke tror på dit eget værd. Hvis du i dine egne øjne er værdiløs, har et lavt selvværd, kan det begrænse dig i at skabe det liv, du ønsker for dig selv.

Hvis dit syn på verden er negativt og ugunstigt, kan det medføre, at du har en stort behov for tryghed. Det kan forhindre dig i at handle på ønsket om forandringer eller udvikling i dit liv. Dine overbevisninger om dig selv og omverden er med til at støtte dig eller begrænse dig i at leve dine værdier. Begrænse eller støtte dig i at skabe et liv med glæde og mening.

Har du negative og begrænsende overbevisninger om dig selv eller omverden, kan du med de rette værktøjer træne dig selv til at udvikle mere positive og støttende overbevisninger. Typisk er det svært at gøre selv. Derfor vil det være en god idé at få professionel hjælp af en coach eller terapeut, så du kan slippe alle de negative tanker og overbevisninger. Positive og støttende overbevisninger giver dig mere glæde, taknemmelighed og overskud i dit liv.

 

8. HVAD ER RIGTIGE OG FORKERTE VÆRDIER?

Der er overordnet set ingen værdier, som er rigtige eller forkerte. Værdier er individuelle fra person til person. Hvad du ligger i en værdi og hvordan du definerer den, kan betyde et for dig og noget andet for en anden person. 

Lad mig komme med et eksempel. Hvis nu en af dine værdier er succes, kan det for dig betyde at klatre op ad karrierestigen, tjene mange penge, have et stort hus, dyr bil og dyrt tøj og rejser på 5-stjernet hoteller rundt omkring i verden. For en anden person, som har samme værdi, kan dennes definition af succes betyde at have stiftet sin egen familie med børn, som er velfungerende, gode relationer og familierejser i campingvogn rundt i Danmark. En tredje person kan definere succes som at leve sit liv i et kreativt miljø, hvor han rejser verden rundt og lever dagen af vejen med diverse småjobs som musiker.

Så lige for at understrege: Der er ikke nogen rigtige værdier. Og der er ikke nogen værdier, som er bedre end andre. Dine værdier er dem, som er rigtige for dig!

Læs også: Sådan opnår du succes i livet

 

 

9. HVORDAN FINDER DU DINE VÆRDIER?

Dine værdier skaber din adfærd og dine resultater i livet. Måske du oplever, at du ikke lever det liv, du egentlig ønsker for dig selv. Hvis du oplever dig fastlåst, utilfreds, frustreret eller har en oplevelse af, at du har mistet dig selv, skal du tage tjekke ind med dine værdier. Med stor sandsynlighed lever du i uoverensstemmelse med de værdier, som rent faktisk er vigtige for dig. Men det kan du gøre noget ved!

At finde sine værdier et en aktiv proces, som ofte kan være svær at gøre alene. Værdier er ikke bare ord, som du skal identificere. Værdier er kernen af dig og er afgørende for din trivsel og meningsfuldhed i dit liv. Derfor er det vigtigt, at du forstår, hvilke værdier du har. Lige så vigtigt er det – HVORDAN DU UDLEVER DEM I DIT LIV!

 

10. HVORDAN LEVER DU DINE VÆRDIER?

Du skal lære at kende hvilke værdier, der er en del af din kerne. Og hvilke værdier du ønsker i dit liv. Når du er bevidst om det, skal du vide, hvad du kan gøre for at skabe harmoni mellem dine tanker og adfærd, så de er i tråd med hinanden. Det er præcis her, jeg ser mine klienter blomstrer og glæde og friheden vælter ind over dem, når der er overensstemmelse i deres værdier. Det er, når de har fået bevidsthed om, hvilke overbevisninger, som har spændt ben for dem, de bliver helt klar over, hvad der skal til for, at de kan udleve deres værdier. De værdier som de rent faktisk ønsker at leve efter i deres liv. Det er her, at de får øjnene op for, at de selv er chefen for deres liv. Samtidig med at de kan se, hvordan deres tanker og adfærd er hele forskellen på, om de lever i tråd med deres indre kerne og opnår den glæde, de har manglet.

Læs også: Sådan får du klarhed over dine værdier

 

Landkort over dine værdier

Måden, jeg arbejder med værdier, på handler om, at du skal se dine værdier som et landkort over dit liv. Et landkort, som viser dig vejen til alle dine yndlingssteder i hele verden. Når du er bevidst om, hvad dine yndlingssteder er, og du kan se, hvad skal du gøre for at komme derhen, kan du tage kontrollen af dit liv. Med det landkort bliver du i stand til at gå fra offerrollen til at tage ansvar for din egen lykke og glæde resten af dit liv.

Så snart du ved, hvilke værdier du ønsker i dit liv, kan du handle på dem og skabe de forandringer, du ønsker.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT FINDE DINE VÆRDIER?

Få 15 min. GRATIS uforpligtende telefonsamtale, hvor vi tager en snak om din situation, og hvordan jeg kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad dine værdier er, så du kan opnå større glæde og overskud i privatlivet som i arbejdslivet.
Læs også:

10 tegn på det er tid til karriereskift

Læs også:

4 årsager til at du er kørt fast i livet