Hvad er værdier?

Hvad er værdier? Det er et spørgsmål, jeg ofte bliver spurgt om. Derfor vil jeg med dette indlæg give dig en større indsigt og kaste lys over, hvad værdier egentlig er. Derfor vil jeg komme ind på nedenstående spørgsmål:

 1. Hvad er værdier?
 2. Hvor kommer værdier fra?
 3. Hvad er værdihjulet?
 4. Hvad er værdier og forståelsen af dem?
 5. Hvorfor prioritere værdier?
 6. Hvordan hænger værdier sammen med dine overbevisninger?
 7. Har du negativer og begrændende overbevisninger?
 8. Hvad er rigtige og forkerte værdier?
 9. Hvordan finder du dine værdier?
 10. Hvordan lever du dine værdier?

 

1. Hvad er værdier?

Kort sagt er dine værdier kernen af, hvem du er, og den du ønsker at være med respekt for dig selv. Værdier er de parametre, som du måler din livskvalitet på – om dit liv er meningsfuldt. De afspejler alt lige fra dine holdninger til politik, økologi, bæredygtighed, til dine beslutninger om familiestruktur, uddannelsesvalg og karrierevalg, til din adfærd. De styrer alle dine valg igennem hele livet og fungerer som din indre gps, og guider dig mod det, som for dig er vigtigt i DIT liv.

Har alle mennesker værdier?

Ja! Vi har alle værdier uanset alder, køn og hvilken kultur vi kommer fra. Alle mennesker har værdier, også selvom de ikke ved, hvad deres værdier er, eller ikke er bevidste om, de har dem. Så lever vi alle vores liv udfra nogle værdisæt.

Ofte når vi lever vores værdier på et ubevidst plan, vil der i højere grad være uoverenstemmelse mellem de beslutninger vi træffer, og det som i vores inderste kerne er vigtigt for os at føle.

Jo mere bevidst du er om dine værdier, jo mere tro kan du være mod dig selv både i tanke og handling, og des større glæde og mening vil du opleve i dit liv. Omvendt hvis der er forskel imellem de værdier, du føler er vigtige for dig, men dine handlinger ikke afspejler dem, vil du opleve frustration og utilfredshed i dit liv. 

Værdikonflikt

Lad mig komme med et eksempel på en værdikonflikt. Hvis vi forestiller os, at du siger, at det er vigtigt for dig at leve sundt, men ikke prioriterer at dyrke motion eller spise sundt. Resultatet er, at du tager nogle ekstra kilo på og føler dig utilfreds med din krop, som gør dig utilfreds, frustreret og sur på dig selv. Her opstår der en uoverenstemmelse mellem det, du siger er vigtigt for dig og dine handlinger, hvilket skaber en værdikonflikt. Måske er værdien sundhed egentlig ikke så vigtig for dig, som du måske troede, hvis du skal mærke efter helt nede i maven, siden du ikke prioriterer det i dit liv?

Ofte når vi oplever en værdikonflikt, handler det om, at vi har taget nogle værdier til os, som vi tror er vores egne, men viser sig at være vores families eller omgivelsers, som vi har taget til os.

Hvordan du bliver klogere på dine personlige værdier, vil jeg komme nærmere ind på, og vende tilbage til længere nede i artiklen. Men først skal du forstå, hvor værdier kommer fra.

 

2. Hvor kommer værdier fra?

Værdier har en afgørende rolle, for menneskets overlevelse, fordi vi er flokdyr. De hjælper os med at kommunikere med hinanden og koordinere vores interesser, behov og adfærd, som forbedre vores chancer for at få dækket vores behov og ikke bliver udstødt af flokken. Faktisk mener nogle forskere at værdier dannes gennem en kombination af genetisk arv og det sociale miljø.

Undersøgelser viser at vores værdier bliver dannet i 5-12 års alderen baseret ud fra vores personlighed, sociale og kulturelle påvirkninger. De værdisæt vi vokser op med i vores familie, har stor betydning for, hvilke værdier vi som voksne selv lever efter. De har en væsentlig betydning for, hvilke valg vi selv træffer allerede som helt unge i forhold til uddannelse og karrierevalg.

Men selvom vi viderefører vores forældres værdier, når vi bliver voksne, betyder det ikke, at det er de værdier, som vi selv trives med – om de stemmer overens med vores personlighed og vores egen indre kerne. 

Når der ikke er overensstemmelse, opstår der ofte frustrationer og konflikter i søgen efter at finde dig selv og løsrive dig fra de værdier og normer, du oplever i familien. Dette kræver, at du får bevidsthed om dig selv, og ser dig selv som et selvstændig individ og ikke som en del af familiefællesskabet (flokken),  for at turde aktivt at stå ved dine egne værdier. Hvordan du gør det, er en aktiv proces, du skal i gennem. For at forstå mere om hvad værdier er, skal du kende til værdihjulet, som giver dig et større indblik i, hvordan værdierne påvirker dig og hvordan de hænger sammen.

 

3. Hvad er værdihjulet?

Psykolog Schwartz har lavet en dybdegående undersøgelse på verdensplan for at afdækket spørgsmålet: Hvad er værdier?

Han har kortlagt, at vi mennesker har 56 værdier, der kan opdeles i 10 kategorier, som visualiseres med værdihjulet herunder.

Hvad er værdier_værdihjulet

Download værdihjulet her

 

Værdihjulets 10 kategorier

Herunder får du en oversigt over de 10 kategorier som værdierne er delt op i.

 1. Selvstændighed: Uafhængighed i tanker og handlinger – at vælge, skabe og udforske.
 1. Stimulering: Spænding, nyskabelse og udfordringer i livet.
 1. Nydelse: Fornøjelse og sanselig tilfredsstillelse for en selv.
 1. Præstation: Personlig succes ved at bevise sine færdigheder i forhold til sociale normer.
 1. Magt: Social status og prestige, kontrol eller dominans over mennesker og ressourcer.
 1. Tryghed: Tryghed, harmoni og stabilitet i samfundet, i relationer og i en selv.
 1. Konformitet: At lægge begrænsninger på handlinger, tilbøjeligheder og impulser, som kan skade andre og støde sociale forventninger og normer.
 1. Tradition: Respekt, accept og forpligtelse over for traditioner og ideer, som kan udspringe af kultur, historie eller religion.
 1. Gavmildhed: At beskytte og styrke trivsel og velbefindende hos mennesker i sin omgangskreds og kontaktflade.
 1. Universalisme: At forstå, sætte pris på, tolerere og beskytte alle menneskers og naturens trivsel og velbefindende.

Hvad er værdihjulets 2 akser?

De 10 kategorier i værdihjulet består af 2 akser. Den ene akse kan deles op i selvforstærkende værdier, hvor man handler til egen fordel. På den anden side af aksen er trancendens og den mere uselviske side, hvor man hæver sig over sit eget individuelle selv og føler sig som en lille del af noget meget større.

Den anden akse er fastholdelse på den ene side, som handler om tryghed ved at opretholde sine relationer, ressourcer, normer og metoder. På den anden side af aksen er vi åben for forandringer, som handler om, at vi som mennesker i høj grad har brug for være omstillingsparate for at kunne navigere i skiftende omstændigheder for at overleve. Her ser vi værdier som frihed, en afvekslende hverdag og spænding.

Hvad er værdier som glæde, overskud og lykke?

Som du kan se, har jeg sat værdier som glæde, overskud og lykke ind i midten af værdihjulet. Efter et utal af værdiafklaringer med mine klienter, viser den røde tråd sig at de tre værdier er en effekt af, man får udfyldt sine andre kerneværdier. Så gevinsten er, at når du lever i tråd med din indre kerne og dine værdier, vil glæde, overskud og lykkefølelsen automatisk opstå.

 

 

4. Hvad er værdier og forståelsen af dem?

Selvom Psykolog Schwartz har identificeret 56 værdier, er der mange flere fordi vores sprog er fyldt med synonymer. Hvad der er spænding for et mennesker, kan for et andet menneske være eventyrlyst, da det er mere dækkende for den følelse, de netop har.

For et menneske som har værdien uvildig, kan det for en anden person være neutral eller frisindet. Så det er vigtigt at forstå, at værdiernes betydning er subjektive. Den betydning vi tillægger værdierne, er nemlig baseret ud fra vores egen opfattelse af dem i forhold til, hvilken handling og følelse den enkelte person ligger i dem.

Hvis vi tager eksemplet fra før med spænding, kan dette for et menneske betyde, at de oplever spænding ved ekstremsport eller køre 200 km i timen på motorvejen. For en anden kan det betyde at tage på ferie i Thailand eller holde et oplæg foran mange mennesker. Så selvom vi kan have samme værdi, kan der være knyttet forskellige handlinger op på den, hvilket kan ændre forståelsen af selv samme værdi.

Dine handlinger kan afspejle flere værdier

Ligeledes kan vores handlinger og mål afspejle flere forskellige værdier. F.eks. hvis du føler spænding ved at rejse til Thailand, kan det være du samtidig også får dækket værdien nysgerrighed eller tolerance. Så det er meget sandsynligt at vores handlinger opfylder forskellige værdier på en gang.

Derudover, kan vores værdier konflikte med hinanden fordi handlinger, der fremmer opnåelsen af ​​den ene værdi, vil sandsynligvis hindre den anden. F.eks. Hvis du i høj grad er motiveret af præstation og er ambitiøs i dit arbejdsliv, og samtidig er motiveret af at opnå indre harmoni, så vil disse værdier være i konflikt. Når en værdikonflikt opstår, er du nød til at tage et aktivt valg og prioritere den ene højere frem for den anden i dine handlinger.

 Se også listen over 80 værdier her

5. Hvorfor Prioritere værdier?

Jo tættere kategorierne er på hinanden i værdihjulet, jo mere relaterer de sig til hinanden. Jo længere væk fra hinanden de eri værdihjulet, jo mindre forbindelse er der mellem dem.

F.eks. ambitiøs og indflydelsesrig ligger længst væk fra lighed og social retfærdighed, da de er modsatrettede værdier. Mens magt og velstand ligger vedsiden af præstation, da de supplerer hinanden.

Du kan sagtens have værdier, som er langt fra hinanden i værdihjulet. Men jo mere modsatrettede de er, vil du ofte skulle prioritere den ene frem for den anden.

Nogle værdier er vigtigere for dig end andre, og vil være grundlæggende for dig at få opfyldt i større eller mindre grad i gennem dit liv. Andre værdier kan være situationsbestement for at opnå et mål i dit liv, som du for en periode har behov for at have fokus på, for at opnå det liv, du ønsker. Jo vigtigere en værdi er for dig, jo mere vil denne værdi afspejle dine beslutninger og valg i livet, og jo vigtigere er det at prioritere værdien i både dine tanker og adfærd.

Lad mig komme med et eksempel på, hvis en værdi er grundlæggende:

En person med f.eks. værdien uafhængighed, vil sandsynligvis have et arbejdsliv, hvor der er plads til, at vedkommende har stor eller fuld indflydelse over alle de beslutninger, der skal træffes. Hvordan arbejdsopgaver skal udføres, og hvornår de skal udføres. Denne person har sandsynligvis behov for ikke at skulle stå til ansvar for andre menensker og i en eller anden grad være sin egen chef. Mennesker med denne værdi, vil ofte være selvstændige eller have stillinger, hvor de er chefer fordi trangen til at træffe vigtige beslutninger og vælge sine egen handlinger er så vigtige og styrende for dem.

Et eksempel på hvis en værdi er situationsbestemt:

Lad os sige at din grundlæggende værdi er kærlighed, og du savner at finde en kæreste. For at opnå værdien kærlighed i forhold til en partner, kan det være, at du er nød til at invitere en ny værdi ind i dit liv, (situationsbestemt) for at blive i stand til at handle på din grundlæggende værdi. Et eksempel kunne være, at du gerne vil være mere modig, så du tør oprette en datingprofil eller tage kontakt og starte en samtale, når du møder en fremmede person, der kan være en potentiel partner. Her kan værdien mod, støtte og hjælpe dig til at handle, så du tager ansvar for det liv, du ønsker. Så her inviterer vi værdier ind i vores liv, for at støtte os i at opnå en anden værdi.

 

6. Hvordan hænger værdier sammen med dine overbevisninger?

Da dine overbevisninger er udgangspunktet for, hvordan du forholder dig til dig selv og forstår omverdenen, hænger de tæt sammen med dine værdier i forhold til, hvilke beslutninger du træffer, og hvordan du reagerer på omstændigheder i dit liv.

Der findes 2 slags kerneoverbevisninger, som er grundlæggende for, hvordan du ser dig selv, altså din selvopfattelse, og hvordan du ser omverdenen. Inden for begge kategorier er der nemlig støttende overbevisninger eller begrænsende overbevisninger. De overbevisninger som er positive, dem som rent faktisk er støttende for dig og der er dem som er negative, det vil sige dem som er begrænsende for dig i din måde at være i verden på.

Det er din kerneoverbevisninger, der er styrende for, hvilke værdier du er motiveret af, og hvordan du udlever dem eller ikke handler på dem. Se eksempler på overbevisninger i boksene herunder.

Selvopfattelse

Positiv selvopfattelse

 • Jeg har værdi
 • Jeg er intelligent
 • Jeg er et godt menneske
 • Jeg gør altid mit bedste
 • Jeg er god nok som jeg er.

Negativ selvopfattelse

 • Jeg er værdiløs
 • Jeg er dum
 • Jeg er et dårligt menneske
 • Jeg fejler altid
 • Jeg er ikke god nok

Omverdenen

Positivt syn på omverdenen

 • Verden ligger for mine fødder
 • Alle mennesker handler som udgangspunkt udefra et godt hjerte
 • Alle mennesker gør det så godt de kan med de ressourcer de har.

Negativ syn på overdenen

 • Omverden er ugunstig.
 • Verden er farlig.
 • Andre mennesker er ikke til at stole på.

7. Har du negative og begrænsende overbevisninger?

Din grundlæggende tro om dig selv, er meget styrende for dit liv. Den kan enten give dig adgang til det liv, som du faktisk ønsker for dig selv, da du har en grundlæggende tro på, at du har fortjent det og har værdi. På den anden side kan det også begrænse dig i dit liv. Hvis du grundlæggende ikke tror på dit værd, og du i dine egne øjne er værdiløs, kan det begrænse dig i at skabe det liv, du ønsker for dig selv.

Hvis dit syn på verden er negativ og ugunstigt, kan det medføre du har en stort behov for tryghed, som kan forhindre dig i at handle på ønsket om forandringer eller udvikling i dit liv. Så dine overbevisninger om dig selv og omverden er med til at støtte dig eller begrænse dig i at leve dine værdier, for at skabe et liv med glæde og mening.

Har du negative og begrænsende overbevisninger om dig selv eller omverden, kan du med de rette værktøjer træne dig selv til at udvikle mere positive og støttende overbevisninger. Typisk er det svært at gøre selv, og derfor vil det være en god i de at få professionel hjælp af en coach eller terapeut, så du kan slippe alle de negative tanker og blive mere fri og glad i dit liv.

 

8. Hvad er rigtige og forkerte værdier?

Der er overordnet set ingen værdier, som er rigtige eller forkerte. Værdier er individuele fra person til person. Hvad du ligger i en værdi, og hvordan du definere den, kan betyde et for dig og noget andet for en anden person. 

Lad mig komme med et eksempel. Hvis nu en af dine værdier er succes, kan det for dig betyde at klatre op ad karrierestigen, tjene mange penge, have et stort hus, dyr bil og dyrt tøj og rejser på 5 stjernet hoteller rundt omkring i verden. For en anden person, som har samme værdi, kan dennes definition af succes betyde, at have stiftet sin egen familie, med børn som er velfungerende og gode relationer, og familierejser i campingvogn rundt i Danmark. En tredje person kan definere succes, som at leve sit liv i et kreativt miljø, hvor han rejser verden rundt og lever dagen af vejen med diverse småjobs som musikker.

Så lige for at understrege, der er ikke nogle rigtige værdier, og der er ikke nogle værdier, som er bedre end andre. Dine værdier er dem, som er rigtige for dig!

9. Hvordan finder du dine værdier?

Dine værdier skaber din adfærd og dine resultater i livet. Så hvis du oplever, at du ikke lever det liv, du egentlig ønsker for dig selv, og oplever dig fastlåst, utilfreds, frustreret eller måske har en oplevelse af, at du har mistet dig selv, skal du tage et tjek ind med dine værdier. Med stor sandsynlighed lever du i uoverenstemmelse med de værdier, som rent faktisk er vigtige for dig. Men det kan du gøre noget ved!

At finde sine værdier et en aktiv proces, som ofte kan være svært at gøre alene. Værdier er ikke bare ord, som du skal identificere. Værdier er kernen af dig og er afgørende for din trivsel og meningsfuldhed  i dit liv. Derfor er det vigtigt, at du forstår hvilke værdier du har, og ligeså vigtigt – HVORDAN DU UDLEVER DEM I DIT LIV!

 

10. Hvordan lever du dine værdier?

Første skridt er at kende, hvilke værdier der er en del af din kerne, og hvilke værdier du ønsker i dit liv. Når du er bevidst om det, skal du vide, hvad du kan gøre for at skabe harmoni i mellem  dine tanker og adfærd, så de er i tråd med hinanden. Det er præcis her, jeg ser mine klienter blomstrer og glæde og friheden vælter indover dem. Det er når de har fået bevidsthed om hvilke overbevsinger, som har spændt ben for dem, og bliver helt klar over hvad der skal til for at de kan udleve de værdier som de rent faktisk ønsker at udleve i deres liv. Det er her at de får øjnene op for, at de selv er chefen for deres liv og kan se, hvordan deres tanker og adfærd er hele forskellen på, om de lever i tråd med deres indre kerne og opnår den glæde de har manglet.

Måden jeg arbejder med værdier på handler om, at du skal se dine værdier som et kort over dit liv. Et kort som viser dig vejen til alle dine yndlingssteder i hele verden. Når du er bevidst om, hvad dine yndligsteder er, og du kan se hvad skal du gøre for at komme derhen, har du kontrolen af dit liv og kan gå fra offerrollen til at tage ansvar for din egen lykke og glæde resten af dit liv.

Så snart du ved hvilke værdier, du ønsker i dit liv, kan du handle på dem og skabe de forandringer, du ønsker.

 

Vil du høre mere om hvordan jeg kan hjælpe dig i mål med dine værdier?

Så bestil en 15 min. gratis afklarende telefonsamtale og lad os tage en snak om din situation og hvordan du som 100 vis af andre af mine klienter, kan leve dit liv i tråd med din indre kerne og værdier.

Kerneværdier

HVEM ER DIN PERSONLIGE COACH?

Kort fortalt kan jeg fortælle dig, at jeg har selv været der, hvor du er, og har kæmpet med at leve et liv, som jeg ikke var 100% tilfreds med. Jeg gjorde alt det, som jeg troede samfundet og mine omgivelser mente var den rigtige måde at leve mit liv på. Det tog mig år, i en dyb utilfredshed, før jeg fandt mig selv, og kom på sporet af min egen indre GPS. Da jeg blev bevidst om mine værdier og begyndte at handle ud fra dem, tog mit liv en 360 grader vending. Fra et liv som var styret af andres forventninger til mig, til et liv hvor jeg kunne stå stærkt i mig selv og med lethed træffe beslutninger, der gav mig glæde og frihed i min hverdag. – Det er præcis den ændring, jeg kan lære dig på kun 5 uger!

Læs mere om værdiafklaringsforløbet her

I 20 år har jeg arbejdet med mennesker som leder og konsulent. Jeg er certificeret Life & Business coach hos Sofia Manning, samt certificeret stresscoach hos Psykologhuset i København. Derfor har jeg alle værktøjerne til at hjælpe dig!

Kerneværdier

Få 15 min. GRATIS telefonsamtale

Få en gratis uforpligtende afklaringssamtale, så vi kan tage en snak om, hvad din situation er og hvordan jeg kan hjælpe dig – så du kan overkomme tvivlen og skabe et liv i tråd med dine personlige værdier.