Find dine personlige værdier og få livsglæde – liste med 80 personlige værdier

FIND DINE PERSONLIGE VÆRDIER PÅ LISTEN OG FÅ STØRRE LIVSGLÆDE

Personlige værdier handler om, hvad der er vigtigst for dig som menneske for at opnå en følelse af motivation, overskud og glæde. Vi er alle styret af to slags følelser i vores liv. De følelser vi gerne vil undgå, det vil sige, de følelser vi gerne vil væk fra. Og de følelser vi gerne vil opnå, det vil sige de følelser, som vi gerne vil henimod. Det er de personlige livsværdier, vi kalder for “væk fra” og “henimod” værdier.

Dine personlige livsværdier er en del af din identitet og stammer oprindeligt fra din barndom, din opvækst og fra de mennesker, der har været i løbet af dit liv så som familie, venner, skole, arbejde etc.

Men som livet udvikler sig, vil du opleve, at dine værdier ændrer sig i forhold til de forskellige livsfaser, du er i. Det er derfor vigtigt løbende igennem hele dit liv at tjekke ind med dine værdier. Tjekke ind om du er på rette spor, så du kan sikre dig, at du træffer de beslutninger i dit liv, som er i tråd med dine værdier og din indre kerne. Det er det, som er nøglen til at opnå større livsglæde. Om det er i dit karriere og arbejdsliv eller i dit privatliv.

 

Personlige værdier

 

PERSONLIGE VÆRDIER LISTE

 

Brug denne liste til at identificere dine “henimod” og “væk fra” personlige værdier, så du kan opnå større motivation, overskud og glæde i dit liv.

 

Henimod personlige værdier

 1. Kærlighed
 2. Udvikling
 3. Anerkendelse
 4. Forandring
 5. Loyalitet
 6. Autencitet
 7. Tryg
 8. Nærvær
 9. Samhørighed
 10. Mening
 11. Spiritualitet
 12. Stabilitet
 13. Hjælpsom
 14. Nysgerrig
 15. Positiv
 16. Respekt
 17. Lykke
 18. Sund
 19. Kreativ
 20. Klogskab
 21. Ro
 22. Balance
 23. Ambitiøs
 24. Eftertænksom
 25. Eventyrlysten
 26. Ansvarsfuld
 27. Venlig
 28. Taknemmelig
 29. Stærk
 30. Gavmild
 31. Grundig
 32. Tillidsfuld
 33. Ærlig
 34. Rationel
 35. Glæde
 36. Seriøs
 37. Afslappet
 38. Velbehag
 39. Forventningsfuld
 40. Succes

Væk fra personlige værdier

 1. Skamfuld
 2. Såret
 3. Skuffet
 4. Rasende
 5. Vred
 6. Uærlig
 7. Negativ
 8. Usikker
 9. Stresset
 10. Presset
 11. Depressiv
 12. Ensom
 13. Ængstelig
 14. Frygt
 15. Irrationel
 16. Frustreret
 17. Ignoreret
 18. Nervøs
 19. Trist
 20. Useriøs
 21. Bekymret
 22. Ubehag
 23. Væmmelse
 24. Foragt
 25. Håbløs
 26. Modløs
 27. Irriteret
 28. Utryg
 29. Afvikling
 30. Dum
 31. Fjollet
 32. Fortabt
 33. Glemt
 34. Træt
 35. Udmattet
 36. Tom
 37. Kedsomhed
 38. Udenfor
 39. Skubbet væk
 40. Kedelig

Læs også: Hvad er værdier?

 

HVORNÅR GIVER DET MENING AT TJEKKE IND MED DINE PERSONLIGE VÆRDIER?

Det er en fordel for dig at kende dine personlige livsværdier, når du står i følgende livssituationer:

 1. Du har svært ved at finde ud af, hvad du vil med dit liv og karriere.
 2. Du står over for en stor beslutning i dit liv.
 3. Du oplever at være stresset.
 4. Du har konflikter i dine relationer.

 

1. Hvis du har svært ved at finde retning i dit liv og karriere

Når du har svært ved at finde retning i dit liv og i din karriere, er første skridt at finde frem til hvilke værdier, der er vigtigst for dig. Hvis du for eksempel ikke trives og er træt af dit arbejde, skal du finde ud af, hvilke behov du ikke bliver mødt i. På den måde er det nemmere at identificere, hvad du ønsker i stedet for. Hvorfra det gør det muligt for dig at handle på, og skabe en bedre work-life balance og karriere du trives i.

Læs også: 10 tegn på det er tid til et karriereskift

 

2. Hvis du står over for en stor beslutning

Står du over for en beslutning, som du har svært ved at træffe fordi, den har stor betydning for dit liv, ligger årsagen typisk i, at du ikke lytter til dine personlige livsværdier. Så snart du får identificeret dem, kan du holde dem op mod den beslutning, du står over for, i forhold til om der er en overensstemmelse mellem de to eller ej.

Læs også: Skillevej i livet – træf den rette beslutning

 

3. Hvis du er stresset

Hvis du er stresset, handler det ofte om, at du er kommet for langt væk fra dine egne personlige værdier og måske gået på kompromis i for lang tid. Måske har dit fokus ubevidst været at leve op til andre menneskers forventninger for at opnå anerkendelse. Her er værdiarbejdet vigtigt. Ved hjælp af dine værdier, kan du finde tilbage på sporet til dig selv – så du kan stå ved dine egne personlige grænser og behov. Det er afgørende for at du kan komme ud af stressens jerngreb.

Læs også: 5 tegn på stress du bare ikke må overse!

 

4. Hvis du har konflikter med dine relationer

Hvis du oplever konflikter med andre mennesker, som er tætte på dig, kan det oftest handle om, at I har forskellige livsværdier. Ved at være bevidst om egne livsværdier og modpartens livsværdier er det ofte nemmere at forstå, hvorfor vi selv eller den anden reagerer eller handler som han/hun gør. Og derfra finde en løsning eller accept af hinandens forskellige prioriteringer eller følelser.

Læs også: Lever du i tråd med dine værdier?

 

HVORDAN FINDER JEG MINE PERSONLIGE VÆRDIER? LISTE

Listen over personlige værdier skal inspirere dig til at finde frem til dine egne personlige værdier. Både dem der er vigtige for dig at leve dit liv efter, og de værdier du gerne vil væk fra at føle. Brug ovenstående liste til at identificere dine “henimod” og “væk fra” personlige værdier, så du kan opnå større motivation, overskud og glæde i dit liv.

Hvis det er første gang, du skal arbejde med dine personlige værdier, kan det føles meget uoverskuelig. Mange af mine klienter oplever at det er svært at definere, hvad en værdi egentlig er. Først når de forstår hvad værdier er, er det lettere for dem at finde frem til deres egne personlige værdier. Derfor kan det være gavnligt for dig at opsøge professionel hjælp til at arbejde med dine kerneværdier og få de rette værktøjer, der vil gøre dig i stand til at stå stærkt i dig selv – ikke kun nu, men resten af dit liv.

Læs også: Stå stærkt i dig selv med en værdiafklaring 

personlige værdier liste

“Mine personlige værdier er blevet min indre gps”

“Jeg er gået fra frustration, utilfredshed og en følelse af ikke at slå til hverken i mit job eller privatliv til, at jeg på 5 uger står stærkt i mig selv og fået så meget glæde og overskud tilbage i mit liv.

Charlotte hjalp mig med at få kigget indad og se de værdier,  jeg levede efter, var hele årsagen til mit manglende overskud og glæde. Lige siden er mine værdier blevet min indre gps, som jeg tjekker ind med dagligt. Forløbet hos Charlotte har forandret mit liv på den bedste tænkelige måde.” 

– Joanna Kirk, 39 år

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT FINDE DINE PERSONLIGE VÆRDIER?

Få en GRATIS 15 min. telefonsamtale, hvor vi tager en snak om, hvordan en værdiafklaring kan hjælpe dig, der hvor du er i dit liv. Eller få hjælp til at stå stærkt i dig selv, og få mere overskud og glæde i dit liv på kun 5 uger med et værdiafklaringsforløb.
Læs også:

5 tips til større arbejdsglæde

Læs også:

Gå fra tvivl til klarhed i dit arbejdsliv