FIND DINE PERSONLIGE VÆRDIER OG FÅ LIVSGLÆDE – PERSONLINGE VÆRDIER Liste

Personlige værdier handler om, hvad der er vigtigst for dig som menneske for at opnå en følelse af motivation, overskud og glæde. Vi er alle styret af to slags følelser i vores liv. De følelser vi gerne vil undgå, det vil sige, de følelser vi gerne vil væk fra. Og de følelser vi gerne vil opnå, det vil sige de følelser, som vi gerne vil henimod. Det er de personlige livsværdier, vi kalder for “væk fra” og “henimod” værdier.

Dine personlige livsværdier stammer oprindeligt fra din barndom, din opvækst og fra de mennesker, der har været i løbet af dit liv så som familie, venner, skole, arbejde etc. 

Men som livet udvikler sig, vil du opleve dine værdier ændre sig. Det er derfor vigtigt løbende igennem hele dit liv, at tjekke ind med dine værdier. Tjekke ind om du er på rette spor, så du kan sikre dig, at du træffer de beslutninger i dit liv, som er i tråd med dine værdier og din indre kerne. Det er det, som er nøglen til at opnå større livsglæde.

Personlige værdier liste

Henimod personlige værdier:

 

 1. Kærlighed
 2. Udvikling
 3. Anerkendelse
 4. Forandring
 5. Loyalitet
 6. Autencitet
 7. Tryg
 8. Nærvær
 9. Samhørighed
 10. Mening
 11. Spiritualitet
 12. Stabilitet
 13. Hjælpsom
 14. Nysgerrig
 15. Positiv
 16. Respekt
 17. Lykke
 18. Sund
 19. Kreativ
 20. Klogskab
 21. Ro
 22. Balance
 23. Ambitiøs
 24. Eftertænksom
 25. Eventyrlysten
 26. Ansvarsfuld
 27. Venlig
 28. Taknemmelig
 29. Stærk
 30. Gavmild
 31. Grundig
 32. Tillidsfuld
 33. Ærlig
 34. Rationel
 35. Glæde
 36. Seriøs
 37. Afslappet
 38. Velbehag
 39. Forventningsfuld
 40. Succes

Væk fra personlige værdier:

 

 1. Skamfuld
 2. Såret
 3. Skuffet
 4. Rasende
 5. Vred
 6. Uærlig
 7. Negativ
 8. Usikker
 9. Stresset
 10. Presset
 11. Depressiv
 12. Ensom
 13. Ængstelig
 14. Frygt
 15. Irrationel
 16. Frustreret
 17. Ignoreret
 18. Nervøs
 19. Trist
 20. Useriøs
 21. Bekymret
 22. Ubehag
 23. Væmmelse
 24. Foragt
 25. Håbløs
 26. Modløs
 27. Irriteret
 28. Utryg
 29. Afvikling
 30. Dum
 31. Fjollet
 32. Fortabt
 33. Glemt
 34. Træt
 35. Udmattet
 36. Tom
 37. Kedsomhed
 38. Udenfor
 39. Skubbet væk
 40. Kedelig

Hvornår giver det mening at tjekke ind med sine personlige værdier?

Det er en fordel for dig at kende dine personlige livsværdier, når du står i følgende livssituationer:

 • Du har svært ved at finde ud af, hvad du vil med dit liv og karriere.
 • Du står over for en stor beslutning i dit liv.
 • Du oplever at være stresset.
 • Du har konflikter i dit parforhold, et familemedlem eller andre relationer.

1. Hvis du har svært ved at finde retning i dit liv:

Når du har svært ved at finde retning i dit liv, er første skridt at finde frem til hvilke værdier, der er vigtigst for dig i dit liv lige nu. Står du over for en beslutning, som du har svært ved at træffe fordi, den har stor betydning for dit liv, ligger årsagen typisk i, at du ikke lytter til dine personlige livsværdier. Så snart du får identificeret dem, kan du holde dem op mod den beslutning, du står over for, i forhold til om der er en overenstemmelse mellem de to eller ej.

2. Hvis du er stresset:

Hvis du er stresset, handler det ofte om, at du er kommet for langt væk fra dine egne personlige værdier og måske gået på kompromis i for lang tid. Måske har dit fokus ubevidst været, at leve op til andre menneskers værdier, for at opnå anerkendelse. Her er værdiarbejdet vigtigt, så du kan finde tilbage på sporet til dig selv og komme ud af stressens jerngreb.

3. Hvis du har konflikter med partneren, familien eller andre relationer:

Hvis du oplever konflikter med andre mennesker, som er tætte på dig, kan det oftes handle om, at I har forskellige livsværdier. Ved at være bevidst om egne livsværdier og modpartens livsværdier er det ofte nemmere at forstå, hvorfor vi selv eller den anden reagerer eller handler som han/hun gør. Og derfra finde en løsning eller accept af hinandens forskellige prioriteringer eller følelser.

Hvordan finder jeg mine Personlige værdier liste

Hvis det er første gang, du skal arbejde med dine personlige værdier, kan det føles meget uoverskuelig. Mange af mine klienter oplever at det er svært at definere, hvad en værdi egentlig er. Først når de forstår hvad værdier er, er det lettere for dem at finde frem til deres egne personlige værdier. personlige værdier liste

Læs også: Hvad er værdier?

Listen over personlige værdier skal inspirere dig til at finde frem til dine egne personlige værdier. Både dem der er vigtige for dig at leve dit liv efter, og de værdier du gerne vil væk fra at føle. 

Brug denne liste til at identificere dine “henimod” og “væk fra” personlige værdier, så du kan opnå større motivation, overskud og glæde i dit liv.

For at identificere dine personlige værdier, så spørg dig selv: Hvad vil jeg gerne føle? Hvad er vigtigst for mig? Og hvad vil jeg gerne væk fra at føle?

Læs også: Lever du i tråd med dine værdier?

Har du brug for hjælp til at identificere dine personlige værdier?

Få en GRATIS 15 min. telefonsamtale, hvor vi tager en snak om, hvordan en værdiafklaring kan hjælpe dig, der hvor du er i dit liv. Eller få hjælp til at stå stærkt i dig selv, og få mere overskud og glæde i dit liv på kun 5 uger med et værdiafklaringsforløb.

“Jeg er gået fra frustration, utilfredshed og en følelse af ikke at slå til hverken i mit job eller privatliv til, at jeg på 5 uger står stærkt i mig selv og fået så meget glæde og overskud tilbage i mit liv. Charlotte hjalp mig med at få kigget indad og se de værdier jeg levede efter var hele årsagen til mit manglende overskud og glæde. Lige siden er mine værdier blevet min indre gps, som jeg tjekker ind med dagligt. Forløbet hos Charlotte har forandret mit liv på den bedste tænkelige måde.” 

– Joanna Kirk

Personlige værdier
Kerneværdier

HVEM ER DIN PERSONLIGE COACH?

Kort fortalt kan jeg fortælle dig, at jeg har selv været der, hvor du er, og har kæmpet med at leve et liv, som jeg ikke var 100% tilfreds med. Jeg gjorde alt det, som jeg troede samfundet og mine omgivelser mente var den rigtige måde at leve mit liv på. Det tog mig år, i en dyb utilfredshed, før jeg fandt mig selv, og kom på sporet af min egen indre GPS. Da jeg blev bevidst om mine værdier og begyndte at handle ud fra dem, tog mit liv en 360 grader vending. Fra et liv som var styret af andres forventninger til mig, til et liv hvor jeg kunne stå stærkt i mig selv og med lethed træffe beslutninger, der gav mig glæde og frihed i min hverdag. – Det er præcis den ændring, jeg kan lære dig på kun 5 uger!

Læs mere om værdiafklaringsforløbet her

I 20 år har jeg arbejdet med mennesker som leder og konsulent. Jeg er certificeret Life & Business coach hos Sofia Manning, samt certificeret stresscoach hos Psykologhuset i København. Derfor har jeg alle værktøjerne til at hjælpe dig!

Kerneværdier

Få 15 min. GRATIS telefonsamtale

Få en gratis uforpligtende afklaringssamtale, så vi kan tage en snak om, hvad din situation er og hvordan jeg kan hjælpe dig – så du kan overkomme tvivlen og skabe et liv i tråd med dine kerneværdier.