Impostor syndrom – Lider du af impostor syndromet?

Når impostor syndrom stopper dig i din karriere

Lider du af impostor syndrom? Så er du ikke alene. Undersøgelser viser, at op imod 70% af alle mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv, har oplevet impostor fænomenet. Kort sagt er impostor syndrom en følelse af at være en bedrager. Det er en følelse af, at du ikke fortjener den succes, du har opnået og en frygt for snart at blive afsløret. Oftest opstår impostor fænomenet i forbindelse med vores arbejdsliv. Det er enormt begrænsende for vores karrieremuligheder og ikke mindst vores personlige udvikling. Test dig selv herunder, om du lider af impostor syndrom.

 

7 tegn på at du lider af impostor syndrom

 1. Du tvivler på dine evner og præstationer, selvom du førhen har opnået succes?
 2. Du går med en konstant frygt for at andre vil afsløre dig som en bedrager?
 3. Du tænker, at det må være en fejl, at du er blevet forfremmet?
 4. Du tillægger din succes et rent held eller eksterne faktorer, frem for din egen indsats og evner?
 5. Du bagatelliserer dine resultater, når du får anerkendelse, fordi du er overbevist om, at det ikke er godt nok?
 6. Du sammenligner hele tiden dig selv med dine kollegaer og føler dig mindre kompetent og succesfuld end dem?
 7. Du overpræsterer og arbejder ekstra for at bevise dit værd, men føler stadig at “du faker den”?

Kan du genkende nogle af ovenstående tanker eller følelser? Så er du med stor sandsynlighed ramt af impostor syndrom!

 

Hvorfor opstår impostor syndromet?

Impostor syndrom kan ramme alle – uanset alder, køn, stillingsbetegnelse eller branche i erhvervslivet. Følelsen af ikke at være din succes værdig. Lige meget hvor mange uddannelser, certifikater, trofæer, og beviser, der hænger på væggen, vil du tilskrive din succes som værende rent held. Du vil have svært ved at se, at din egen indsats og engagement har nogen som helst sammenhæng med de resultater, du skaber. Der er ikke et entydigt svar på, hvorfor vi mennesker bliver ramt af impostor komplekset. Men mange studier viser, at nogle af årsagerne kan forklares med vores opvækst og den præstationskultur, vi har i vores samfund.

 

Årsager til impostor syndrom opstår:

 • At vi lever i et præstationssamfund som belønner og opmuntrer til perfektionisme.
 • At der i vores opdragelse har været høj grad af fokus på præstationer og succes.
 • At vi i vores opvækst har oplevet fiasko eller kritik, som har påvirket vores selvtillid og selvværd.
 • At vi har en grundlæggende selvfølelse af, at være anderledes eller at stikke ud fra andre, som kan føre til en følelse af usikkerhed og tvivl på egne evner.

Den usikkerhed vi har oplevet omkring os selv og vores evner i vores opvækst, følger os ind i voksenlivet og er årsagen til, vi som voksne bliver ramt af impostor syndromet.

 

Impostor fænomenet i karrierelivet

Impostor fænomenet er især udbredt i jobsøgning- og i karrierelivet. Det kommer til udtryk ved, at du ikke har den samme opfattelse af dig selv og dine evner, som andre har. Sagt på en anden måde – din opfattelse af egne evner stemmer ikke overens med virkeligheden. Undersøgelser viser at 1 ud af 3 føler sig underkvalificeret til deres job. Enten går de med en følelse af, at de er blevet forfremmet ved en fejl, eller også fokuserer de kun på de ting, de ikke kan eller ved. Hvis du er ramt af impostor syndromet, vil det påvirke din adfærd og syn på dit arbejdsliv. Herunder dine valg af jobs, din måde at gribe dine arbejdsopgaver an på eller din adfærd i forhold til dine omgivelser, kollegaer og chefer.

 

Symptomer på Impostor syndrom:

 • Du har stort behov for ydre anerkendelse, bekræftelse og feedback.
 • Du har behov for at please andre.
 • Du er sårbar over for andres kritik.
 • Du har behov for at imponere andre for at opretholde dit idealbillede.
 • Du har behov for at overpræstere for at bevise dine kompetencer.
 • Du har behov for at opretholde facaden for at undgå følelsen af skam og værdiløshed.

 

Sådan spænder impostor syndrom ben for dig i dit job og karriere

Når du er ramt af Impostor syndrom vil du have usunde høje krav til dig selv, som vil spænde ben for dig i din karriere og arbejdsliv. Når mine klienter kommer til mig, oplever jeg ofte de lider af imposter syndrom uden selv at vide det. De føler sig frustreret over at de ikke trives i deres arbejde, føler sig udbrændt eller stresset. Typisk kan jeg hurtigt identificere, hvilken af de 4 årsager, som ligger til grund for deres situation. Måske du selv kan nikke genkendende til en eller flere af dem?

 

1. Du sabotere din jobsøgning

I jobsøgningen vil du komme til at holde dig selv tilbage. Det vil hindre dig i at opfylde dit fulde potentiale. Når du finder en stilling, du inderst inde gerne vil have, kan du have svært ved at overbevise dig selv om, at du er kvalificeret – også selvom du har den rigtige uddannelse og erfaring. Konsekvensen er, at du ofte holder dig tilbage fra at søge de jobs, (som du ret faktisk er kvalificeret til) fordi du ikke selv tror, at du er dygtig nok.

 

2. Du overpræsterer på arbejdet

Det er vigtigt for dig at vise, du er dygtig og kan skabe resultater, hvorfor du konstant er på overarbejde i jagt efter følelsen af succes. Du skal helst være den bedste og præstere til et 12-tal hver gang. Jo mere succes du får, jo mere præstationsangst føler du i frygt for ikke at kunne levere og i sidste ende blive afsløret som bedrager.

Læs også: Identitet – Hvem er jeg, og hvad vil jeg i mit liv?

 

3. Du er perfektionist

Måske du er typen, der skal gøre tingene helt perfekt. Du sætter dig grundigt ind i dit arbejde og skal helst være 180% forberedt. Det gør, at du som regel vil bruge længere tid på dine arbejdsopgaver for at sikre, at der ikke er en finger at sætte på dit arbejde. Hvilket der som regel aldrig er! Problemet opstår, hvis du kommer til at lave en lille bitte fejl, vil det føles som en katastrofe for dig. Du vil reflektere længe over små som store fejl og gå med en konstant uro. Du har virkelig svært ved at tilgive dig selv, når fejl opstår, da det jo bare bekræfter dig i din grundfølelse af: Ikke at være god nok og bekymringen om, hvornår det går op for andre.

 

4. Du er kæmperen

Som kæmper kommer impostor syndromet til udtryk ved, at du har været vant til at skulle kæmpe og præstere for at føle dig kompetent. Hvis det føles for nemt for dig at nå dine mål og resultater, føler du ikke din indsats tæller. Du føler først du har fortjent din succes, når du har kæmpet for det. Når noget kommer nemt for dig (fordi du er dygtig) føles det uvant, og derfor føler du dig som en bedrager. Det kan få dig til at selvsabotere din karriere og opsige dit job, fordi du føler dig “fake”.

Læs også: Test dig selv – er jeg i det rette job?

 

Konsekvensen af impostor syndrom

Som du kan se fra førnævnte eksempler, påvirker impostor syndrom i høj grad dit arbejdsliv. Konsekvensen er, at du ikke går efter det job, du ønsker dig. Når du er i job, vil du overperforme eller være perfektionist og køre dig selv ned i forsøget på at leve op til et idealiseret billede – for at føle dig god nok. Uanset, hvilken af de 4 strategier du navigerer efter i dit arbejdsliv, er det som at tisse i bukserne. Det luner kun i ganske kort tid, men konsekvensen er stor.

At lide af impostor syndrom har i høj grad en konsekvens for din mentale og fysiske sundhed. Det kan føre til stress, angst, udbrændthed, depression og en følelse af isolation og ensomhed. Det begrænser dine karrieremuligheder, da du ikke tør tage chancer eller søge efter nye muligheder, fordi du er bange for at blive afsløret som en bedrager. I stedet vil du fastholde dig selv i jobs, hvor du føler, der er mindst risiko for “at blive opdaget”, som samtidig er jobs, hvor du inderst inde IKKE føler, du udfolder dit fulde potentiale (uden at vide hvad det er).

Resultatet er, at du går på kompromis med dig selv og din arbejdsglæde udebliver. At få bugt med impostor syndromet, behøver ikke være enten eller. Pest eller kolera. Det handler ikke kun om at du står med valget om at fortsætte det opslidende “skuespil” som pleaser, eller over-performer, eller lade dig æde op af overtænkning, tankemylder, mindreværdsfølelser, skam og skyld. Der er en tredje vej. Nemlig at begynde at arbejde med dit selvværd og din selvtillid. Du skal lære at se dig selv med virkelighedens briller. At du er præcis, som du skal være og se dine evner og kompetencer i et klart lys.

Læs også: 10 tips til et bedre selvværd 

 

5 tips til at overvinde impostor syndrom

Grundlæggende handler impostor syndrom om, at du ikke føler dig god nok. Uanset hvor meget succes eller resultater du har skabt i dit job eller karriere, føler du, at du bedrager andre, fordi du tvivler på dine evner og dit værd. For at overvinde impostor syndrom skal du derfor have opbygget din selvtillid og selvværd. I og med der er forskellige årsager til, at netop du oplever at være ramt af impostor syndrom, er der derfor forskellige løsninger til at overvinde det. Det er derfor vigtigt, at du tager udgangspunkt i dig selv og mærker efter, hvad den rette tilgang er for dig.

 

1. Accepter dine følelser

Først og fremmest find trøst i at rigtig mange mennesker oplever at lide af impostor syndrom. Især i arbejdslivet og i forbindelse med jobsøgning. Men vigtigst af alt er, at det er vigtigt, du erkender, det er en reel følelse, så du ikke negligerer den. Accepter, at det er okay at føle dig usikker på din egen værdi. Men tag ansvar for den følelse, så du ikke holder dig tilbage fra at tage skridt mod dine mål og ønsker i din karriere.

Læs også: Nå dine mål med disse 4 tips

 

2. Bliv venner med din frygt

Hvis du ønsker at udvikle dig i dit arbejdsliv, kræver det, at du løbende skal lære nyt og ud af din komfortzone. Her vil impostor syndromet trigge dig. Hver gang du står over for noget nyt og ukendt, vil frygten for ikke at være god nok opstå. Jo mere du øver dig i at se frygten som din ven, jo mindre vil den fylde. Med tiden vil det blive nemmere for dig at overkomme frygten for ikke at være god nok.

 

3. Lav en liste over dine succeser

Lav en liste over dine tidligere job, uddannelser, frivilligt arbejde og andre relevante erfaringer. Skriv ned, hvad du har opnået, og hvilke færdigheder du har brugt. Denne liste kan hjælpe dig med at huske, hvad du er god til og derved opbygge din selvtillid. Tag listen frem, hver gang du tvivler på dig selv og bliver ramt af negative tanker.

 

4. Bed om feedback

En klassisk udfordring er, at du tvivler på dine kompetencer og præstationer. Har jeg nu løst opgaven godt nok? De andre kunne nok have gjort det bedre end mig? For at stoppe dine evige selvkritiske tanker, så bed din chef om løbende feedback. Bed om feedback på, hvordan han/hun synes, du har løst opgaven, og hvad du har gjort godt. Derved får du noget konkret og realistisk feedback, du kan forholde dig til. Husk der er rigtig stor sandsynlighed for, at du faktisk er lige præcis så dygtig, som det ser ud til. Du skal blot øve dig i at tro på det selv.

 

5. Opsøg professionel hjælp til at overvinde impostor syndrom

Når impostor syndrom holder dig tilbage i dit arbejdsliv, så er det en god idé at opsøge professionel hjælp. En karrierecoach vil kunne hjælpe dig med de rette værktøjer til at overkomme impostor syndrom, så du kan finde troen på dig selv. At få feedback, sparring og værktøjer fra nogen, som ikke kender dig, vil hjælpe dig med at få et mere objektivt syn på dine evner og resultater, så du kan opbygge tillid til dig selv og blive i stand til at handle på den karrierevej, du ønsker.

Husk du er kompetent, dygtig, intelligent og begavet. Det er det, du skal fokusere på, frem for at fokusere på det du ikke kan eller ved – endnu. Ingen mennesker i hele verden er perfekte, ved eller kan alt. Derfor vil alle mennesker laver fejl. Det er af vores fejl, vi lærer mest. Også dig.

Som Michael Jordan sagde:

“Jeg har misset flere end 9.000 forsøg i min karriere. Jeg har tabt næsten 300 kampe. 26 gange har det været op til mig at score det afgørende point, hvor jeg har kikset. Jeg har fejlet igen og igen og igen i mit liv. Og det er derfor, jeg har fået succes.”

 

Hvordan vil det være, at turde se dig selv og dine kompetencer i det lys, som andre ser dig, så du kan udfolde dit fulde potentiale, jeg ved du har?

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT OVERKOMME IMPOSTOR SYNDROM?

Få 15 min. GRATIS uforpligtende telefonsamtale, hvor vi tager en snak om din situation, og hvordan jeg kan hjælpe dig med at overkomme impostor syndrom, så du kan skabe det arbejdsliv og karriere, du ønsker.
Læs også:

Skillevej i livet - træf den rette beslutning

Læs også:

Kørt fast i livet? 4 årsager til at du er kørt fast

FIND DRØMMEJOBBET MED 6 SIMPLE TRIN

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få tilsendt de 6 trin til din indbakke

Guiden er nu på vej i din indbakke!