Jobsamtale – 8 spørgsmål til jobsamtalen du skal forberede dig på

Jobsamtale – 8 spørgsmål til jobsamtalen du skal forberede dig på

En god jobsamtale handler om, at du skal gøre et godt indtryk og vise, hvad du har at tilbyde, og hvordan du kan skabe værdi for virksomheden. Men lige så vigtigt skal jobsamtalen også hjælpe dig med at finde ud af, om stillingen og virksomheden er det rette match for dig. Om De kan tilbyde dig det, som du har brug for. Her taler jeg ikke kun om løn. Men om de kan tilbyde dig det, som gør, at du kan opnå en god work-life balance. At du kan udfolde dit fulde potentiale og føle jobbet giver mening og arbejdsglæde.

Derfor vil jeg give dig mine bedste tips efter mange års erfaring indenfor rekruttering. Jeg vil komme ind på, hvordan du sikrer at performe godt til jobsamtalen, og hvordan du skiller dig ud fra andre kandidater. Derudover vil jeg dele, hvordan du ved hjælp af en række simple spørgsmål kan afdække, om det er dit drømmejob – så du ikke bare siger ja til et job, men at du siger ja til det helt rette job!

Jeg vil give dig de spørgsmål til jobsamtalen, som du skal være forberedt på:

  • De 8 punkter du skal forberede dig på til jobsamtalen
  • De 8 spørgsmål du skal stille til jobsamtalen

 

Opbygning af en jobsamtale

Når du skal til jobsamtale, vil der ofte være en bestemt struktur i måden den foregår på. Det kan være rart at vide, så du har en idé om, hvordan en jobsamtale oftest er bygget op, så det kan give dig ro og overblik.

Til nogle jobsamtaler vil der kun være en person, du skal samtale med. Det kan være lederen eller den rekrutteringsansvarlige. Andre jobsamtaler kan der være 2-5 personer som deltager fra virksomhedens side. Det er helt afhængigt af, hvilken rolle og virksomhed jobsamtalen omhandler.

Starten af jobsamtalen vil typisk begynde med smalltalk for at få dig til at slappe af, så du ikke er alt for nervøs. Herefter vil de begynde at fortælle dig lidt om virksomheden og jobindholdet.

Dernæst handler det om dig.

Du vil blive bedt om at præsentere sig selv, hvem du er og hvad du har i din faglige rygsæk, hvorfor du søger jobbet hos dem, og hvorfor du vil væk fra dit nuværende job.

Herefter vil de begynde at stille mere uddybende spørgsmål til, hvordan du arbejder, hvad der motiverer dig, og uddybe hvordan din personlighed kommer i spil, og hvilke resultater du har skabt. Spørgsmålene vil oftest blive stillet med udgangspunkt i din ansøgning og CV.

Så derfor skal du være fuldstændig forberedt til jobsamtalen, så du ikke famler efter svarene, men kan stå stærkt og ærligt i dine svar, samtidig med at du viser, hvordan du kan skabe værdi for virksomheden.

Læs også: 3 effektive selvtillidsboost – Bliv klædt på til jobsøgningen

 

Forberedelse til en jobsamtale

At forberede dig til en jobsamtale er alfa og omega! Hvis du ikke forbereder dig, vil det mærkes til jobsamtalen. Du vil være mere nervøs. Du vil ikke være i stand til at sætte ord på dine kompetencer, og du vil blive opfattet som useriøs og mindre kompetent. Når du forbereder dig, vil det være med til at styrke din selvtillid. Du vil bedre kunne være til stede i nuet, give gode og konkrete svar på deres spørgsmål og selv stille de rigtige spørgsmål. Det tilsammen gør, at du udstråler overskud og brænder igennem til din jobsamtale. Derfor er der en række ting, som du skal forberede, der er helt grundlæggende.

Læs også: Mangler du selvtillid i din jobsøgning? Så kan det være du lider af impostor syndrom

 

De 8 punkter du skal forberede dig på til jobsamtalen

For at du kan performe godt til en jobsamtale, får du her nogle gode tips til forberedelsen, så du får så meget nemmere ved at besvare de spørgsmål, du med stor sandsynlighed bliver stillet.

 

1. Sæt dig ind i virksomheden

Gå grundigt igennem virksomhedens website, læs deres årsrapporter, nyheder og artikler skrevet om dem. Jo mere du ved om virksomheden, jo bedre vil du kunne give et passende svar på de spørgsmål, som bliver stillet.

 

2. Vær opdateret på branchen

Vis, at du er opdateret med de seneste trends og udviklinger i branchen, som jobbet er tilknyttet. Læs relevante bøger, artikler og blogs. Det underbygger at du har en stor interesse og viden inden for branchen, hvilket automatisk vil få dig til at fremstå mere kompetent og troværdig.

 

3. “Fortæl os om dig selv”

Forbered svar på “Fortæl os om dig selv”. Det spørgsmål handler ikke om, at du skal fortælle, hvad du nyder at lave i din fritid. Det handler om, at du laver en “elevatortale”, hvor du kort fortæller om din erhvervserfaring og hvad der har fået dig til at søge jobbet. Fremhæv kun de vigtigste ting så din fortælling er omkring 30 sekunder.

 

4. “Hvorfor vil du arbejde her?”

Forbered svar på, hvorfor du ønsker at arbejde for virksomheden og i den stilling, som du er til jobsamtale. Her handler det om at fortælle din motivation for jobbet, og hvorfor du ser, du er et match til det, du brænder for at arbejde med.

 

5. “Show it, don’t tell it”

Forbered eksempler på, hvordan du har håndteret konkrete situationer i dine forrige jobs, som er relevante i forhold til den stilling, du er til jobsamtale. Dette giver virksomheden et billede af, hvordan du arbejder, så det ikke bare er ord i en velskrevet ansøgning, men der er substans bag de ord.

 

6. Dine resultater

Forbered, hvilke resultater du førhen har skabt, og hvordan de relaterer sig til den stilling, jobsamtalen omhandler. Dine resultater fortæller, hvordan du kan bidrage til virksomheden med netop dine kompetencer og styrker i den pågældende stilling.

 

7. Din motivation

Hvilke af de opgaver stillingen kræver, giver dig energi at lave? Dette spørgsmål vil blive stillet for at få afdækket, hvad du motiveres af, og hvilke opgaver du har en præference for. Så gør dig nogle tanker om, hvad der i stillingen motiverer dig mest, så du har let ved at svare på spørgsmålet. Få eventuelt inspiration her: De 4 præferencer – Hvilket job passer til mig?

 

8. Hvad er dine styrker og svagheder?

Dette spørgsmål bliver stillet til mange jobsamtaler. Når du bliver spurgt om, hvad dine styrker og svagheder er, handler det om at finde ud af, hvor stor selvindsigt du har, og om du er i stand til at arbejde med dine svagheder eller ej. Det er en fordel at kunne italesætte dine svagheder, da alle mennesker har svagheder. Og her er det vigtigt, at du får italesat, hvordan du er bevidst om dine svagheder og er i stand til at arbejde med dem.

Læs også: De 24 personlige styrker 

 

En jobsamtale er “a two way street”

En god kandidat til ethvert job har forberedt sig. Ikke kun på at svare på virksomhedens spørgsmål. Men i lige så høj grad har forberedt sig på at få afdækket spørgsmål til virksomheden for at sikre, at de er det rette match til dig.

Ja, du må gerne stille spørgsmål til dem under jobsamtalen. Du ikke bare må – DU SKAL!

En god jobsamtale handler ikke kun om, at du skal gøre dig attraktiv til virksomheden ved at svare på alle deres spørgsmål og sige det, de gerne vil høre. Det er lige så vigtigt, at du gør dig tanker om, hvad de skal kunne tilbyde dig – for at sikre det rette match. Det handler ikke kun om at lande jobbet hurtigt. Det handler om at lande det rigtige job – for dig.

Hvis du, som jeg desværre ser mange gør, ryger i fælden og kun fokuserer på, hvad virksomheden gerne vil høre, vil du ende med at sige ja til et job, der med stor sandsynlighed IKKE matcher dig. Det vil betyde at du efter 3 måneder i jobbet, vil begynde at gå på kompromis. Arbejdsglæden forsvinder og frustrationerne sætter ind. Det kan blive en ond spiral, der fører til dårligt selvværd, stress og udbrændthed. Derfor er forberedelse vigtigt, så du kan sikre, at du får mest muligt ud af samtalen og kan sige ja til det job, der passer til dig.

Læs også: Guide til dig som er arbejdsløs og jobsøgende

 

8 spørgsmål til jobsamtale du kan stille

Når du er til jobsamtale, skal du også stille spørgsmål til dem. Primært for at få afdækket, om de er det rette match til dig, så du kan sikre, at du siger ja til et job, du rent faktisk vil trives i. Hvad mere er, ved at stille spørgsmål til en jobsamtale, vil det få dig til at skille dig positivt ud. Det viser dit engagement og din styrke som menneske. Skriv dem ned på et stykke papir, så du bedre kan huske dem og tag gerne papiret med til samtalen. Det synliggør også, at du er velforberedt. Nemme ekstra point.

 

1. Hvad er den ideelle kandidat til jobbet?

Vid, der er ingen ideelle kandidater. Virksomheden har en ønskeliste, men ingen mennesker kan matche alle punkter. Ved at du stiller spørgsmålet: “Hvad er den ideelle kandidat til jobbet”, får du dem til at fortælle, hvad der er vigtigst for dem. Det handler ikke om, at du så diskvalificerer dig selv, men at du netop kan bruge det, de vægter højt til din fordel. Overfør det, de fortæller til dig selv. Brug præcis det de italesætter til at tale om din egen erfaring. Det gør dig til en meget stærkere kandidat, da det tydeliggør, at du er et godt match til det, de søger.

 

2. Hvad er årsagen til at personen i denne rolle stopper?

Det er vigtigt at kende historien om, hvad der er sket med den person i rollen, siden han/hun stopper. Det vil hjælpe dig med at få indblik i, om der er en udfordring, du skal være opmærksom på, eller om der er udviklingsmuligheder i stillingen. Hvis svaret er, at den sidste person ikke gjorde det godt, kan du tale ind i, hvordan du tænker, at du ville gøre det anderledes. Hvis personen gjorde det spektakulært godt og blev forfremmet, ved du, hvad du skal gøre for at blive betragtet som succesfuld. Svaret på dette spørgsmål vil hjælpe dig med at afgøre, om du ønsker at sige ja til jobbet eller ej.

 

3. Hvordan vil en typisk dag se ud i dette job?

Dette spørgsmål er et af de vigtigste. Det vil hjælpe dig med at få en bedre fornemmelse af jobbet, arbejdsopgaverne og virksomhedens værdier og kultur.

Her skal du spidse ører. Lyt til alt hvad der bliver sagt, da det kan hjælpe dig med at afgøre, om opgavernes sammenhæng er et match til dig. Og ikke mindst om virksomhedens værdier, matcher dine personlige værdier. Et match mellem dine og virksomhedens værdier er afgørende for, at du kan opnå trivsel og arbejdsglæde i jobbet.

Læs også: Find dine personlige værdier – liste med 80 personlige værdier

 

4. Hvad er de største udfordringer for personen i denne stilling?

Med det spørgsmål får du dem til at tale om “elefanten i rummet”. Du vil få indblik i, hvilke udfordringer og problemstillinger der er i jobbet eller virksomheden. Når de fortæller om deres største udfordringer, kan du også bruge den viden til at fortælle, hvordan du har tacklet (og overvundet) lignende udfordringer. Her viser du dem igen, at du passer perfekt til dette job. Og omvendt, hvis det er udfordringer, som du IKKE har lyst til at skulle tackle, ved du nu, at jobbet ikke er for dig.

 

5. Hvad er succeskriterierne i denne rolle?

Dette spørgsmål til jobsamtalen vil hjælpe dig med at få et indblik i, hvad de vægter højt, og hvilke resultater de forventer du kan skabe. Her kan du benytte muligheden for at italesætte din erfaring, og hvorfor du mener, du er den rette til at kunne opnå resultaterne.

Vær opmærksom på, hvis de IKKE kan svare på dette spørgsmål, er det et rødt flag! Det vil betyde, at du ikke vil være i stand til at måle din egen præstation, fordi ledelsen ikke har klare forventninger til rollen/dig. Det vil ofte medføre mange frustrationer, hvis du alligevel tager jobbet.

 

6. Hvordan er du som leder?

At spørge ind til hvordan lederen er, er, et vigtigt spørgsmål at stille til en jobsamtale. Det er jo ham/hende du skal have en hverdag til at fungere med. Ved at få lederen til at forklare sin lederstil, vil det hjælpe dig med at afgøre, om du kan se dig selv få et godt samarbejde med hende/ham. Igen vil svaret på dette spørgsmål hjælpe dig med at mærke om, det er det rette job for dig.

 

7. Hvad elsker du mest ved at arbejde her?

At stille et positivt spørgsmål som dette vil hjælpe dig med at få en bedre idé om virksomheden. Det er et mere personligt spørgsmål, som giver dig en mulighed for at komme tættere på din interviewer og samtidigt skille dig ud i ansættelsesprocessen. Svaret vil også give dig et indtryk af, hvad du kan forvente at få, hvis du bliver ansat, og hjælpe dig med at finde ud af, om jobbet passer godt til dig eller ej.

 

8. Hvad er det næste trin i denne proces?

Gå aldrig ud ad døren efter en jobsamtale uden at vide, hvad næste skridt er og hvornår. Arbejdsgiverne forventer, at du spørger om det. Hvis du ikke gør det, kan de hurtigt antage, at du ikke er så interesseret i jobbet. Så ved at stille spørgsmålet fortæller du dem indirekte, at du er interesseret i jobbet. Samtidig giver du dig selv ro i sindet, fordi du ved, hvad du kan forvente og hvornår. Hvis du er interesseret i jobbet – så giv gerne direkte udtryk for det, inden I skilles, så de ikke er i tvivl om din begejstring.

Læs også: 8 gode råd til dig som er jobsøgende

 

Jobsamtalen der lander dig jobbet

Som du kan læse, er det altafgørende for en jobsamtale at være godt forberedt. Forberedelsen har stor indflydelse på, om du lander jobbet eller ej.

For mange mennesker er jobsamtalen forbundet med stor nervøsitet. Så jo mere forberedt du er, des mindre nervøs vil du være. Men husk, at være en smule nervøs er kun en god ting. Det betyder nemlig, at du har noget på spil, hvorfor du også vil præstere bedre.

For at skille dig ekstra ud og fremstå som en seriøs og kompetent kandidat til jobbet, skal du ALTID til jobsamtalen stille dem spørgsmål. Derudover hjælper dine spørgsmål dig med at få større indblik i jobbet, virksomheden og ledelsen, så du bedre kan afgøre om jobbet rent faktisk er noget for dig.

Jeg håber at ovennævnte spørgsmål har givet dig nye input og velforberedt til at gå til samtaler

Held og lykke!

Læs også: Har du brug for hjælp til din jobsøgning og lande dit næste job?

Har du brug for mere hjælp til din næste jobsamtale?

Få 15 min. GRATIS uforpligtende telefonsamtale, hvor vi tager en snak om din situation, og hvordan jeg kan hjælpe dig med at komme i mål med din jobsøgning og lande dit næste job.
Læs også:

Sådan skriver du dig til jobsamtale

Læs også:

5 tips til karriereskift