Styrker – Brug dine personlige styrker rigtigt i dit job og opnå trivsel

Styrker – Brug dine personlige styrker rigtigt i dit job og opnå trivsel

Dine styrker, også kaldet dine personlige styrker, er karaktertræk alle mennesker besidder. Når du anvender dine styrker præcis som falder dig helt naturligt, er du autentisk og tro mod dig selv. Udfordringen er dog for mange mennesker, at det er lettere at sætte vores styrker i spil i vores privatliv frem for i vores arbejdsliv. Når vi taler om arbejdslivet, kan det være svært at være tro mod sig selv og sine styrker, da fokus hurtigt kan handle om præstation og det “at passe ind i forhold til de forventninger og krav, vores arbejdsgiver har til os”.

Det er særligt svært at bruge dine styrker rigtigt i dit job, hvis du ikke er bevidst om, hvad dine særlige styrker er, hvordan de kommer til udtryk hos dig, eller vide hvordan de i det hele taget kan blive sat i spil i dit job.

Hvis du ikke får sat dine styrker i spil, kan det have store konsekvenser for dit arbejdsliv. Det kan være den direkte årsag til, at du ikke trives og grunden til, at du kan føle, at du ikke slår til eller passer ind. Det skal jeg nok komme mere ind på længere nede i denne artikel.

 

Hvad er personlige styrker egentlig?

Inden vi dykker ned i fordele og ulemper i forhold til at bruge dine styrker korrekt i dit job og arbejdsliv, så vil jeg gerne lige skabe klarhed over, hvad personlige styrker er.

Dine personlige styrker er dine personlige kompetencer. Psykologen Seligman har med udgangspunkt i positiv psykologi identificeret, at alle mennesker har adgang til 24 karaktertræk. Ud af de 24 personlige styrker vil vi alle have nogle karaktertræk, som er mere dominerende end andre. Sammensætningen af dine styrker er med til at gøre dig til dig. Det er en del af din personlighed.

Alle karaktertræk er positive styrker. De er egenskaber, der får dig til at være eller handle på en særlig måde, og gør at du skiller dig ud fra andre. Der er ikke nogle styrker, som er mere rigtige end andre. Dog har hver en styrke også sin svaghed, som ofte kommer til udtryk, når vi er i ubalance mellem krav og ressourcer. Derfor er det så vigtigt i en arbejdsmæssig kontekst at få sat vores personlige styrker rigtigt i spil i forhold til de arbejdsopgaver og rolle/ansvar vi har i vores job.

Læs også: Identitet – Hvem er jeg, og hvad vil jeg i mit liv?

 

Fordele ved at sætte dine styrker i spil i dit arbejdsliv

Når du sætter dine styrker i spil i dit job, vil du opleve at få:

 

Når du får sat dine styrker i spil i dit arbejdsliv, er du i flow. Alt, hvad du gør, føles naturligt og let for dig.

Ofte når vi sætter vores primære styrker i spil, kan vi tænke: “Jamen det er jo ikke noget specielt, det er vel noget alle kan?”

Men nej! Det er præcis det, som DU kan. Det som er særligt for dig.

Sammensætningen af dine styrker er det, som gør dig unik. Det som gør, at du har den tilgang til dine arbejdsopgaver, som du har, som gør dig særligt dygtig til dit arbejde. Det er nemlig det, der er dit særlige talent.

Du kan for eksempel have let ved at se tingene fra forskellige perspektiver eller se løsninger som ingen andre kan. Når du kombinerer dine personlige styrker med det, som du brænder for og dit særlige formål, er det der, du når din Genizone. Det du gør, vil du hurtigt blive god til. Du vil være topmotiveret og virkelig føle, at det du gør bidrager til at gøre en forskel.

Læs også: Valg af job og karrierevej – test dig selv

 

Konsekvens når du ikke bruger dine styrker rigtigt i job

Omvendt er der store konsekvenser, hvis du ikke får sat dine styrker i spil i dit job. De første tegn vil oftest være frustration og usikkerhed. Med tiden vil det langsomt gå hen og vise sig som manglende motivation, og du kan føle dig drænet for energi. Jo længere tid det står på, vil du opleve at dine personlige ressourcer bliver mindre og mindre. Afhængig af hvor stor resiliens du har, vil det før eller siden udmunde sig i stress, angst eller depression.

Hvis du er i tvivl om, du får sat dine styrker i spil i dit job, er svaret hurtigt at finde. Hvis du oplever nogle af de førnævnte følelser, så vil du med stor sandsynlighed opleve en af to nedenstående scenarier:

 

Enten får du ikke sat dine personlige styrker i spil.

Eller også…

får du overforbrugt dine personlige styrker.

 

Begge scenarier er lige dårlige for din trivsel, motivation og arbejdsglæde.

Det vil betyde at, du enten vil overforbruge dig selv eller omvendt underforbruge dine styrker. Hvis du ikke kan sætte dine primære styrker i spil, vil du skulle hente de styrker som ikke falder dig lige så naturligt. Du vil skulle tillære brugen af dem, hvorfor det vil føles som en kamp at skulle eksekvere på dine arbejdsopgaver. Det betyder, at du vil begynde at overpræstere eller blive opgivende og apatisk.

Om du overpræsterer eller bliver apatisk, er en del af din overlevelsesstrategi, som for de fleste mennesker er på det ubevidste plan (indtil de bliver bevidst). Begge dele er usundt for din mentale trivsel og vil på sigt medføre stress, angst, depression eller et misbrug (mad, alkohol, spil, stoffer).

Læs også: Hvilket job passer til mig – test dig selv

 

Styrker kontra svagheder

Alle styrker kan vendes om til også at være dine svagheder. Dette sker når dine styrker bliver overforbrugt eller underforbrugt. Der opstår en ubalance i brugen af vores styrker. Hvordan en styrke bliver til en svaghed, vil jeg her give dig nogle eksempler på.

 

Eksempel: Grundighed som styrke

At være grundig er en styrke, som kommer til udtryk ved, at du er analyserende og undersøger ting grundigt inden du træffer beslutninger. Det du laver, vil ofte være gennemarbejdet og fejlfrit.

Når grundighed bliver en svaghed, kan komme til udtryk, hvis du har for mange opgaver og ikke har tid til at være grundig i dit arbejde. Din adfærd vil enten være, at du er for lang tid om opgaverne og ikke når dem alle. Din angst for at lave fejl vil stige i takt med stigningen af det pres du oplever. Hvorfor du bliver mere perfektionistisk. Jo mere energi du bruger på at sikre alt, er 120% perfekt, des mere kommer du bagud. En ond spiral er sat i gang. (Du skal lige være opmærksom på, dette også kan være udtryk for, at du lider af impostor syndrom.)

For at tilgodese de forventninger, du oplever fra omverden, vil du være nødt til at nedprioritere at være grundig. Du vil være nødsaget til at fejl kan forekomme og skøjte igennem opgaverne. Hvis det er den strategi, du primært er nødsaget til at implementere i dit job, vil du opleve stor utilfredshed.

Hvis du er grundig som person, er det derfor vigtigt, at du er i et job med et arbejdsmiljø, hvor der er tid til fordybelse og ro til at gøre dit arbejde ordentligt. Det vil sikre din trivsel og skabe en balance i din styrke til at være den bedste udgave af dig selv.

 

Eksempel: Social intelligens som styrke

Hvis din styrke er inden for den medmenneskelige kategori, som social intelligens, har du en høj grad af empati. Du vil have let ved at sætte dig ind i andre mennesker, vise dem omsorg, være opmærksom på andres ve og vel. Du er en fantastisk kollega og vil ofte være vellidt af dine omgivelser.

Når styrken bliver til din svaghed, sker, når du overforbruger din empati i en så høj grad, at du bliver drænet og al liv bliver suget ud af dig. Du kan let komme til at vise mere omsorg for dine kollegaer, elever, klienter, patienter som medfører, at du tilbyder din hjælp i et større omfang end, du selv har energi og overskud til.

Når du er i ubalance, vil du med stor sandsynlighed tage mere ansvar for andre og påtager dig flere opgaver end, der er indenfor dit arbejdsområde. Du sætter dine kollegaers eller andres fysiske/mentale tilstand før din egen – hvorfor du bliver overbebyrdet og brænder ud.

Læs også: 10 tegn på det er tid til et karriereskift

 

Brug dine personlige styrker rigtigt i dit job og opnå trivsel

Hvis du ikke er bevidst om, hvad dine særlige styrker er, er det svært at gå efter roller eller jobs, hvor du kan få sat dem i spil. Tro mig, jeg ser det dagligt hos mine klienter. Hvorfor det er en af grundene til, at de ofte kører træt af deres job.

Når du ikke går efter jobs som passer til dig, hvor du kan sætte hele dig i spil og udnytte dit fulde potentiale, vil det være som at gå på Casino og spille roulette og håbe på det bedste. Måske er du heldig at lande det perfekte job. Og måske er du uheldig og taber.

 

“Når du kender dine styrker og dine svagheder, vil du have meget nemmere ved at vælge dit næste job og arbejdsopgaver ud fra det menneske du er, så dine styrker og særlige talenter bliver sat i spil.”

 

Når du spiller roulette med dine ansættelsesforhold og lander jobs, hvor du ikke kan sætte dine styrker i spil, vil din overlevelsesmekanisme straks sætte ind. Din overlevelsesstrategi vil altid være at gøre dit bedste, hvorfor du vil begynde at tilpasse dig. Tilpasse dig i forhold til de forventninger dine omgivelser og chef på arbejdspladsen har til dig. Kan du se billedet? Jeg kan ikke understrege nok, at når vi gennem længere tid tilpasser os vores omgivelser, går vi på kompromis med os selv. Det vil aldrig føre til arbejdsglæde. Tværtimod!

Derfor er det så ufattelig vigtigt at du kender dine personlige styrker, så du ved, hvordan du trives med at sætte dem i spil i dit job. Når du kender dine styrker og dine svagheder, vil du have meget nemmere ved at vælge dit næste job. Og vælge arbejdsopgaver ud fra det menneske du er, så dine styrker og særlige talenter bliver sat i spil. Det er netop der, du gør en forskel! Det er der, du excellerer og bidrager ekstraordinært til den virksomhed, som du arbejder for. Det er der, du udvikler dine færdigheder og udvikler dig som person. Det er der, du vil opleve trivsel og arbejdsglæde.

Læs også: Gå fra tvivl til klarhed i din karriere og arbejdsliv

 

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT FINDE DINE STYRKER OG OPNÅ ARBEJDSGLÆDE?

Få 15 min. GRATIS uforpligtende telefonsamtale, hvor vi tager en snak om din situation, og hvordan jeg kan hjælpe dig med at komme i mål med at finde din personlige styrker, så du kan opnå større arbejdsglæde og trivsel.
Læs også:

Find job hurtigt - 20 tips du skal kende

Læs også:

De 5 Punkter du skal vide om karriererådgivning

FIND DRØMMEJOBBET MED 6 SIMPLE TRIN

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få tilsendt de 6 trin til din indbakke

Guiden er nu på vej i din indbakke!