Hvilket job passer til mig? Test dig selv 

HVILKET JOB PASSER TIL MIG? TEST DIG SELV

Hvilket job passer til mig? Det er et spørgsmål, de fleste mennesker stiller sig selv i løbet af et arbejdsliv. Ofte stiller vi os selv dette spørgsmål, når vi er utilfredse eller mellemtilfredse med det job, vi er i, eller når vi er ledige og tankerne kredser om, hvilken type job, vi skal gå efter i jobsøgningen, som vil være mere tilfredsstillende.

En undersøgelse fra Ballisager fra 2022 viser, at 34% af de adspurgte deltagere “slet ikke trives” eller kun “trives i nogen grad” i deres job. Hele 34%! Det er ret mange mennesker, som ikke er er fuldt ud tilfredse med deres arbejdsliv. Desværre kommer det ikke helt bag på mig, da det tydeligt ses i min hverdag som karrierecoach. Her hjælper jeg netop mine klienter med at blive afklaret og finde frem til, hvilket job som passer til dem, så de kan opnå glæde og mening i deres arbejdsliv.

 

DERFOR ER DET VIGTIGT, AT DU ER I ET JOB SOM PASSER TIL DIG

Når du ikke har et job, som passer til dig, kan der naturligvis være flere faktorer, som spiller ind. Din utilfredshed kan skyldes konflikter med ledelsen, at du ikke trives med dine kollegaer, at du ikke bliver værdsat i forhold til løn og anerkendelse, din arbejdsbyrde ikke matcher det antal timer, som du er ansat til, eller at du mangler en dybere mening med det, som du laver og dine personlige værdier ikke matcher værdierne på din arbejdsplads.

Men der er en anden lige så vigtig grund, som jeg oplever mange mennesker undervurderer. Nemlig at dit job skal passe til dig og dine præferencer. Dine arbejdsopgaver skal passe til det menneske, du er i forhold til det, som falder dig naturligt og motiverer dig. Det er IKKE dig, som skal passe ind i jobbet. Det er jobbet, som skal passe til dig! Jeg gentager lige mig selv…

 

Det er IKKE dig, som skal passe ind i jobbet. Det er jobbet, som skal passe til dig!

 

Når du forsøger at passe ind i et job, vil du begynde at lave om på dig selv og gå på kompromis med den, du er. Inden længe vil mellemtilfredsheden i jobbet snige sig ind og du vil opleve, at:

Måske du kan genkende det fra dig selv?

Læs også: Lever du i tråd med dine personlige værdier?

 

KEND DIG SELV, FØR DU GÅR PÅ JOBJAGT

For at finde svaret på, hvilket job passer til dig, skal du starte med at blive klogere på dig selv. Du skal lære dig selv at kende i forhold til, hvad der driver dig i den måde, du tænker på, og hvad dine personlige styrker er. I denne artikel vil jeg tage udgangspunkt i “Whole Brain”-teorien af Ned Herrmann, som kort fortalt handler om, at vi har forskellige grader af dominans eller rettere præference for hver af de fire måder at tænke på. Forskelligheden i kombinationen af de fire ”tænkestile” kan komme til udtryk i forskellige måder at løse opgaver på, forskelligheder i vores kommunikation, hvad vi har fokus på og motiveres af. Hvordan det falder dig mest naturligt at tænke, hvilke præferencer du har i forhold til arbejdsopgaver, og hvordan du foretrækker at løse dem, er nemlig vigtigt for at identificere, hvilket job som passer til dig.

Læs også: Brug dine personlige styrker rigtigt i dit job og opnå trivsel

 

DE 4 PRÆFERENCER – HVILKET JOB PASSER TIL MIG?

“Whole Brain”-modellen består af fire præferencer. Vi benytter alle sammen alle fire måder at tænke på i dagligdagen i et komplekst samspil, men ofte vil vi have en præference, som vil være mere dominerende end de andre. Læs om hver af de fire præferencer herunder.

 

Hvilket job passer til mig

 

HVILKET JOB PASSER TIL MIG? TEST DIG SELV

Test dig selv og find ud af om, hvilken af de 4 præferencer du er:

 1. BLÅ – Den rationelle “Analytikeren”
 2. GRØN – Praktikeren “To-do-lister”
 3. RØD – Den relationelle “Netværkeren”
 4. GUL – Udvikleren “Popcorn-hjerne”

 

1. BLÅ – Den rationelle “Analytikeren”

Som den rationelle er du realist og analytisk. Du finder glæde ved at arbejde med processer, som kan analyseres i dybden. Du er logisk tænkende og søger facit. Det betyder, at du løser problemer og udfordringer lineært og er god til at holde dig neutralt og går op i, at det hele foregår rigtigt, nøjagtigt og korrekt. Du vil have fokus på, hvad der skal styrkes, forbedres og ændres, indtil du kan se effekten af dine tiltag – og det er sandsynliggjort, at effekten kommer. Du bruger helst ikke unødvendige ord, er kort og konkret i din kommunikation og bruger fakta i dine argumentationer. Du giver ikke meget for mavefornemmelser. Nej, det er evidens og validitet, som giver dig ro i maven.

Logisk – faktuel – analytisk – teknisk – problemløsende

Typiske vendinger:

 • Kan vi komme tilbage til sagen?
 • Du får det med det samme.
 • Take it or leave it.

Eksempler på jobs som passer til dig:

Finansøkonom, programmør, tekniker, ingeniør, analytiker, forsker. IT, Naturvidenskab, geografi og fysik, matematisk og tekniske fag etc.

 

2. GRØN – Praktikeren “To-do lister”

Som praktiker er du struktureret, organiseret og punktlig. Du holder af at planlægge og implementere projekter og kan ikke leve uden dine to-do-lister. Du er god til at skabe dig et overblik og sætter pris på velorganiserede og resultatorienterede arbejdsprocesser. Opgaver og udfordringer tackles systematisk og sekventielt, og de skal gerne afsluttes så effektivt som muligt. Du trives bedst med præcis formulerede projekt- eller arbejdsbeskrivelser, inden du går i gang med en opgave. Du kan være kritisk over for nye ideer. Du finder gerne fejl og svagheder frem i nye tiltag, da du foretrækker, de har været undersøgt og afprøvet, inden de gennemføres.

Organiseret – planlægger – detaljeorienteret – sekventiel

Typiske vendinger:

 • Øvelse gør mester
 • Gentag det lige, så jeg kan skrive det ned.
 • Hvor sikkert er det her?

Eksempler på jobs som passer til dig:

Revisor, bogholder, lønkonsulent, kontorassistent, embedsmand. Administration, økonomi, kontrolfunktion, sikkerhedsfunktion, projektarbejde etc.

 

3. RØD – Relationelle “Netværkeren”

For den relationelle er det fællesskabet, som er vigtigst. Du tænker først og fremmest i relationer. Det er helt centralt, at du har det godt med de mennesker, du arbejder sammen med. Du er typisk nysgerrig på andre og har en god fornemmelse for andres behov, sindsstemning, holdninger og energiniveau, som gør dig eminent til at netværke og opbygge gode relationer. Du er opmærksom på menneskers forskellighed og sikrer en god gruppedynamik ved at medtænke at beslutninger også har et menneskeligt ansigt. Du deler gerne din viden og idéer og bringer gerne nye indsigter ind i diskussioner.

Når du går ind i en opgave, foretrækker du at få fremlagt opgavebeskrivelsen og debattere den for at sikre, at du kan se dig selv i den, inden du går i gang. Du har en god udviklet intuition og fornemmelse, som du bruger i din relationsopbygning. En intuition som også for nogle udtrykkes i en musisk form og for andre viser sig som en spirituel bevidsthed.

Interpersonel – udtryksfuld – emotionel – følende – social

Typiske vendinger:

 • Det var da fantastisk…
 • Jeg er virkelig glad for det her…
 • Hvordan vil det gavne fællesskabet?

Eksempler på jobs som passer til dig:

Skolelærer, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, pædagog, vejleder, musiker, kommunikation, undervisning eller ledelse etc.

 

4. GUL – Udvikleren “popcorn-hjerne”

Som udvikler er du fyldt med idéer, tænker ud af boksen og ser altid muligheder frem for begrænsninger. Du byder positive ændringer, spænding, afveksling og uoverensstemmelser velkomment – da udvikling for dig er ligeså vigtig, som den luft du indånder. Du kan håndtere mange mentale input på samme tid og føler dig tryg ved abstrakte koncepter. Du trives bedst i, at der er højt til loftet, så du kan udfolde dine idéer. Du dør langsomt i drift- og rutinearbejde eller i fastlåste og afgrænsede opgaver. Du handler på din mavefornemmelse og intuition, hvilket ses i dine beslutningsprocesser.

Når du har taget en beslutning, kan du næste øjeblik få en ny fantastisk idé, som du render med i stedet. Du er meget visuel og kan se udfordringer i det store perspektiv, som gør dig god til at finde løsninger og skabe nyt. Din tankegang er som en katalysator for en kreative proces, der gør du får innovative og originale idéer.

Intuitiv – holistisk – integrerende – konceptorienteret – kunstnerisk – kreativ

Typiske vendinger:

 • Forestil dig lige…
 • Lad os komme i gang!
 • Lad os da prøve det.

Eksempler på jobs som passer til dig:

Iværksætter, forretningsudvikler, konceptudvikler, designer, kunstner, leder etc.

 

TEST DIG SELV – HVILKET JOB PASSER TIL MIG?

Test dig selv og svar på disse spørgsmål:

A) Hvilken tankepræference er mest dominerende hos dig. Er du Den rationelle, Praktikeren, Den relationelle eller Udvikleren ?

B) Når du har identificeret din præference, så spørg dig selv: På en skala fra 1-10, hvor meget får jeg sat min mest dominante tankepræference i spil i mit job på en skala fra 0-100%?

C) Er du tilfreds med dit svar? Hvis ikke, hvad kan du så handle på?

 

FIND DET JOB, SOM PASSER TIL DIG

Som sagt handler “Whole Brain”-teorien om, måden du tænker på. Den måde, du observerer verden og bearbejder information på. Det betyder ikke, at du ikke kan være dygtig til noget, du ikke har særlig præference for og omvendt. Det betyder heller ikke, at en præference er bedre end en anden.

Men for at du kan finde ud af, hvilket job som passer til dig, er det nødvendigt, at du primært beskæftiger dig med et arbejde, som ligger inden for din foretrukne tankepræference. Hvis du for eksempel er Udvikler og er i et job som bogholder, et job som Praktikeren er særligt egnet til, kan du opleve en masse frustrationer, og du vil langsomt blive drænet for energi – fordi der i for høj grad er struktur, vedligeholdelse og kontrol i dine opgaver, som er det stik modsatte af, det som motiverer dig. Som udvikler har du nemlig brug for opgaver, hvor du kan udfolde dine idéer og kreativitet, så du kan skabe noget.

Læs også: Identitet – Hvem er jeg, og hvad vil jeg i mit liv?

 

Pas på med ikke at nøjes med et job, som ikke passer til dig

Hvis du har et job, hvor du ikke sætter din mest dominerende tankepræference i spil, vil du føle, at du skal lave dig selv om. Du skal hugge en hæl og klippe en tå. På den lange bane vil du ryge ind i en nedadgående spiral af manglende motivation, blive drænet for energi og mistrives. I sidste ende kan konsekvensen blive, at det udvikler sig til stress, angst, udbrændthed eller depression.

Når du er tro mod din mest dominerende tankepræference indenfor et område, som du brænder for, vil du kunne gå på arbejde og føle, at du udnytter dit fulde potentielle – uden at skulle gå på kompromis med dig selv. Det er her, du vil føle dig motiveret, opnå energi, overskud og arbejdsglæde.

Læs også: 10 tegn på, at det er tid til karriereskift

 

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT FINDE UD AF, HVILKET JOB PASSER TIL DIG?

Få 15 min. GRATIS uforpligtende telefonsamtale, hvor vi tager en snak om din situation, og hvordan jeg kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilket job passer til dig, så du kan kan opnå større arbejdsglæde og trivsel
Læs også:

Test dig selv – er jeg i det rigtige job?

Læs også:

Find job hurtigt med disse 20 tips

FIND DRØMMEJOBBET MED 6 SIMPLE TRIN

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få tilsendt de 6 trin til din indbakke

Guiden er nu på vej i din indbakke!