Personlige styrker – De 24 Styrker liste

Personlige styrker – De 24 styrker

Alle mennesker besidder 24 personlige styrker. Dine personlige styrker er dine personlige kompetencer, som psykologen Seligman har identificeret er universelle for alle mennesker, uanset køn, alder og kulturel baggrund.

Graden af hver af de 24 personlige styrker vil dog variere fra person til person. Sammenhængen af den enkeltes personlige styrker er en afspejling af vores personlighed. Vi vil altid være stærkere på nogle områder frem for andre. Når vi som mennesker får sat vores primære styrker i spil i hverdagen, både i vores privatliv men i ligeså høj grad i vores arbejdsliv, er vi tro mod os selv. Det er dér, vi udnytter vores fulde potentiale og vil opnå glæde og trivsel i vores (arbejds)liv.

 

De 24 personlige styrker liste

Herunder kan du se hele listen over de 24 personlige styrker som er opdelt i 6 kategorier.

De 6 kategorier for de 24 personlige styrkerne er:

1. Visdom

 • Kreativitet
 • Nysgerrighed
 • Dømmekraft
 • Videbegær
 • Perspektiv

2. Mod

 • Gejst
 • Tapperhed
 • Vedholdenhed
 • Ærlighed

3. Medmenneskelighed

 • Kærlighed
 • Venlighed
 • Social intelligens

4. Retfærdighed

 • Fairness
 • Samarbejde
 • Lederskab

5. Selvbeherskelse 

 • Tilgivelse
 • Beskedenhed
 • Forsigtighed
 • Selvkontrol

6. Transcendens

 • Værdsættelse af skønhed
 • Taknemmelighed
 • Håb
 • Humor
 • Spiritualitet

Læs også: 24 VIA styrker Personlighedstest

 

Fordele ved at kende dine personlige styrker

At forstå dine personlige styrker har vist igen og igen at have en positiv indflydelse på hele vores liv. Ikke kun i vores arbejdsliv, men også i vores privatliv. Det at kende dine styrker vil hjælpe dig til at forstå dig selv bedre og ikke mindst hjælpe dig med at forstå, hvordan du skal sætte dem i spil. Særligt i dit arbejdsliv, så du kan udfolde dit fulde potentiale og opleve en indre balance.

Undersøgelser foretaget af Clifton og Anderson i 2001 viser, at når vi har indsigt i vores styrker og har forståelse for, hvordan vi som menneske kan udvikle dem, øger det vores evne til at nå vores mål og giver en øget følelse af mening og retning i livet.

 

Så kort riset op, er fordelene ved at kende til dine personlige styrker:

Læs også: Genfind glæde og mening i arbejdslivet med karriereafklaring

 

Personlige styrker kontra værdier i dit job

Dine styrker og værdier går hånd i hånd. Dine styrker er en del af din personlighed. Dine styrker er måden du tænker og agerer på. Dine værdier er de behov, du har brug for at få opfyldt. (Du kan læse mere om, hvad værdier er her.)

Lad mig komme med et eksempel:

Hvis vi siger dine primære personlige styrker er: nysgerrig, visdom, perspektiv og mod. Vil dine behov også kaldet værdier, måske være udvikling og fremdrift. 

Her vil du trives ved at være i en arbejdsmæssig rolle, hvor det kræver at du dagligt skal finde på nye løsninger i komplekse og udfordrende opgaver, som kræver, at du skal tilegne dig ny viden og har let ved at kaste dig ud i ukendt fagligt stof. Her vil du stortrives. 

Men hvis du omvendt havner i en rolle, hvor du skal vedligeholde et projekt og alle opgaver er rutinepræget, vil du opleve, at du ikke kan sætte dine primære personlige styrker i spil, hvorfor du hurtigt vil begynde at kede dig. Det vil føles som en daglig kamp for at løse dine opgaver og din motivation vil styrtdykke.

Når det sker, vil du begynde at pege det indad. Du vil tro, at det er dig, der er noget galt med. Du kan hurtigt begynde at tænke, du ikke er god nok eller gør en stor nok indsats. Jo længere tid du er i en rolle, hvor du ikke får sat dine særlige personlige styrker i spil, vil dit selvværd og selvtillid dale. Og det er her, det kan går gruelig galt.

Læs også: Hvilket job passer til mig? Test dig selv

 

Personlige styrker i dit arbejde

Derfor er det så utrolig vigtigt at få sat vores personlige styrker i spil i de arbejdsopgaver vi laver. Det stiller krav til både ledere og medarbejdere at sikre en tilpas sammenhæng mellem opgaver og den enkeltes styrker.

Undersøgelser viser, når virksomheder har fokus på styrkebaseret ledelse ses:

 • En øget produktivitet op til 34%. 
 • Et fald i medarbejderudskiftning på 14%.
 • En generel større arbejdsglæde.

I min optik er det ikke kun lederes ansvar at sikre det rette match mellem vores personlige styrker og opgaver. Det er i lige så høj grad dit eget ansvar at vide, hvad der driver og motiverer dig, og hvad som dræner dig for energi og motivation. Både hvis du er jobsøgende eller allerede er i et job. Hvis du ikke får sat dine styrker i spil, er der stor sandsynlighed for at du bliver træt af dit job.

Som jobsøgende skal du fokusere på at gå efter jobs, hvad du netop kan få sat dine primære personlige styrker i spil og gå uden om de jobs, som ikke er et match til dig.

Hvis du er i et job, hvor du kan mærke, at du ikke får sat alle dine primære personlige styrker i spil, er det her, du skal tage ansvar for din egen arbejdsglæde. Få en snak med din leder om at få justeret dine opgaver til, så du kan genfinde motivationen.

Læs også: Brug dine personlige styrker rigtigt i dit job og opnå trivsel

 

Øg indsigten i dig selv og dine personlige styrker og tag ansvar for din arbejdsglæde

Derfor er det vigtigt at du lærer dig selv bedre at kende, så du bliver bevidst om dine personlige styrker. Hvad det er, som er unikt for dig, så du kan udnytte dit fulde potentiale i dit nuværende job. Eller med en bevidsthed om, at gå efter et nyt job med et udgangspunkt i, hvad der passer til dig og dine styrker – frem for at søge job i blinde og tilpasse dig andres forventninger. Det handler om at stille krav ud fra dine behov og ud fra, at du kan bruge dine styrker. Først der kan du udfolde dit potentiale. Det er dit ansvar.

Læs også: Lider du af impostor syndrom i dit arbejdsliv?

 

Stil dig selv disse spørgsmål i din jobsøgning:

1. Er dine personlige styrker relevante i jobbet? Kan du sætte dine top personlige styrker i spil i de arbejdsopgaver, som bliver beskrevet?

2. Er du ærlig overfor dig selv? Er du i gang med at tilpasse dig stillingsopslaget eller er du ærlig? Det er vigtigt at du ikke snyder dig selv, fordi du bare så gerne vil i job. 

3. Kom med konkrete eksempler. Lav en liste med konkrete eksempler på, hvordan du får sat dine primære styrker i spil i jobbet. 

Når du er bevidst om dine personlige styrker, vil du bedre kunne identificere, hvordan du skal navigere i arbejdslivet og tage ansvar for at være den bedste udgave af dig selv. Det øger din motivation og glæde i arbejdslivet.

Læs også: 10 tegn på det er tid til karriereskift

 

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT FINDE DINE PERSONLIGE STYRKER OG UDNYTTE DIT FULDE POTENTIALE?

Få en 15 min. gratis uforpligtende snak over telefonen, om din situation, og hvordan jeg kan hjælpe dig med at få klarhed over din personlige styrker, og hvordan du får sat dem i spil i dit arbejdsliv, så du kan udnytte dit fulde potentiale og skabe det arbejdsliv, du drømmer om.
Læs også:

Hvad skal jeg arbejde med? 5 tips til ny karriere

Læs også:

Karriererådgivning – De 5 punkter du skal vide om karriererådgivning