Arbejdsglæde – 5 tips til større arbejdsglæde

5 TIPS TIL STØRRE ARBEJDSGLÆDE

Arbejdsglæde er noget, vi alle har brug for. Når du mangler arbejdsglæde, er der ofte ikke kun en ting, der er gal. Med stor sandsynlighed er der flere årsager til, at du ikke trives i dit nuværende job. I starten vil du måske begynde at tænke, at det nok er dig, som er forkert på den. At det er dig, der er noget galt med siden, du ikke er glad for dit arbejde. Jo længere tid du oplever at være utilfreds, vil du begynde at overveje et jobskifte, men støder hurtigt ind i en mur med tanker som…Hvad skal jeg så? Vil et nyt job give mig mere arbejdsglæde eller er det bare mig, som er svær at stille tilfreds? 

Grunden, til at du mangler arbejdsglæde, er ikke, fordi der er noget galt med dig. Eller at du er besværlig at tilfredsstille. Vid, du er præcis, som du skal være. Du oplever manglende arbejdsglæde, fordi dit arbejde ikke matcher dig og dine behov for arbejdsglæde. Og det kan der heldigvis gøres noget ved!

 

MANGLENDE ARBEJDSGLÆDE FØRER TIL STRESS

Jeg hører ofte, når mine klienter ikke trives på deres arbejde, at de begynder at bebrejde sig selv. De sidder fast i en overbevisning om, at det er utopi at have et job og karriere, hvor de oplever glæde hver dag. De føler, at de bare skal være taknemmelig for at have et job og en fast lønindtægt. De møder frygten for at skulle ud af deres komfortzone og ud i det ukendte, hvis de skal gøre noget ved deres situation. Måske du kender det fra dig selv?

Det er de tanker, som gør, at du vil prøve på alle mulige måder at passe ind i jagten på arbejdsglæde i dit nuværende job. Med tiden vil din motivation dale og du vil føle dig mere og mere drænet. Jo længere tid du fastholder dig selv i et job, som du mistrives i, des mere demotiveret, drænet og utilfreds vil du blive. Det er en ond spiral, der er sat i gang, som med stor sandsynlighed vil gøre, at du med tiden vil gå hen og blive stresset. Måske ligefrem udbrændt. Stress og udbrændthed er tegn på, at du ikke lytter til din utilfredshed, lytter til dig selv eller får sagt fra i tide.

Læs også: 5 tegn på stress du ikke må overse!

 

DU MÅ GODT STILLE KRAV

Desværre ser jeg gang på gang, at den måde, vores arbejdsmarked er skruet sammen på, er, at vi tror, det er virksomhederne, der kan stille alle kravene og du som arbejdstager skal være taknemmelig for at have et job. Det er dig som arbejdstager, der skal hugge en hæl og klippe en tå. Og det er præcis her, det går galt. Det går galt, når du begynder at tilpasse dig og gå på kompromis med dig selv.

Vi bruger mere end halvdelen af vores voksenliv på at arbejde. Derfor skal du tage din arbejdsglæde seriøst og ikke nøjes med et job, som ikke gør dig glad. Alle har ret til at opnå arbejdsglæde – hver dag! Også dig.

Manglende arbejdsglæde kan du ændre på. Første skridt handler om at tage dig selv alvorlig og identificere årsagen til, at du ikke trives i dit nuværende job – så du kan handle på det!

Læs også: Træt af job? De 3 ting som forhindrer dig i et jobskifte 

 

TAG NYE BRILLER PÅ – DIN ARBEJDSGLÆDE STARTER MED DIG

Når vi taler om arbejdsglæde, taler vi ofte ud fra de kriterier, vi måler arbejdsglæde på i medarbejdertrivselsundersøgelser eller til MUS-samtaler. Når vi taler om arbejdsglæde, har vi en fælles forståelse af, hvilke kriterier, der skal være opfyldt. 

Arbejdsglæde kan deles op i 5 kategorier:

 1. Et godt arbejdsmiljø
 2. En god ledelse
 3. Fair belønning og anerkendelse for vores indsats 
 4. Sociale relationer og fællesskab 
 5. Mulighed for personlig eller faglig udvikling.

Men hvordan du vægter hver kategori er en subjektiv vurdering ud fra de behov, du har. Lad os sige, at du har et stort behov for at udfordre status quo og have varierende arbejdsopgaver, men det job, du har sagt ja til, er et job med stabile og faste rutiner. Ja så vil du stille og roligt gå død i dine arbejdsopgaver og mangle motivation og engagement. Resultatet er, at arbejdsglæden udebliver.

Hvis ansvar er det? Det er naturligvis dine leders fejl ikke at matche den rette profil til de opgaver, der skal løses. Men uanset hvad, er det i lige så høj grad dit ansvar. Det er dit ansvar at kende dig selv, så du kan gå efter et job, der matcher dine behov.

Hvis du ikke er bevidst om dine behov, og hvad der skal til for, at du trives i dit arbejdsliv, ja, så er det svært for selv den bedste chef eller leder at imødekomme dine behov. Hvad der er arbejdsglæde for dig kan være forskelligt fra person til person. Der er ikke one size fits all, når vi taler om arbejdsglæde!

Derfor er første skridt for at opnå større arbejdsglæde, at du reflekterer over, hvilke grundlæggende behov du har, som du gerne vil have tilgodeset for at kunne trives i dit job og skabe en god work-life balance.

Læs også: 8 gode råd til dig som er jobsøgende

 

5 TIPS TIL STØRRE ARBEJDSGLÆDE

Det er forskelligt fra person til person, hvad der skal til for at føle arbejdsglæde. Men her får du fem tips som kan gøre dig klogere på, hvilke refleksioner du skal gøre dig for at blive mere bevidst om dig selv, så du kan opnå større arbejdsglæde.

Arbejdsglæde

 

1. Værdier er afgørende for din arbejdsglæde

De værdier, som din arbejdsplads vægter højt, skal stemme overens med dine personlige værdier. Hvis der ikke er et match imellem dine personlige værdier med din arbejdsplads, vil det påvirke din arbejdsglæde i stor stil. 

Dine personlige værdier påvirker alle de parametre, der skal til for at opnå arbejdsglæde. Dine værdier afspejler din grundkerne som menneske og det, du vægter højt.

Dine værdier påvirker din vurdering af, om et arbejdsmiljø er godt eller skidt. Dine værdier påvirker også, hvordan din relation er til dine kolleger, om I har noget tilfælles eller ej og hvordan i samarbejder. Dine værdier afspejler også, hvor stort eller lille behov du har for eksempelvis udvikling og anerkendelse. Og sidst, men ikke mindst påvirker de også, om du oplever balance mellem job og privatliv.

For at du kan tage ansvar for din arbejdsglæde, skal du være bevidst om, hvad dine personlige værdier er. Derfor er det vigtigt, at du får klarhed over hvilke kerneværdier, som er vigtige for dig, så du kan prioritere dig selv til for at opnå trivsel i dit arbejdsliv. 

Ofte ser jeg, at så snart mine klienter får klarhed over deres personlige værdier, kan de handle på det, som de mangler for at genfinde arbejdsglæden. For nogle er det en forventningsafstemning med deres leder for at genfinde arbejdsglæden, der skal til. For andre opnår de klarhed over, at der er en for stor forskel i deres personlige værdier i forhold til deres arbejdsplads. Alene den indsigt giver ro og gør de bliver i stand til at handle, fordi de nu ved hvad, de skal gå efter i et nyt job.

Hvilke værdier er vigtige for dig?

 • At møde hinanden med ærlighed og åbenhed uden fordomme?
 • At blive hørt og have medindflydelse?
 • At blive set og værdsat og anerkendt?
 • At blive taget seriøst, respekteret og accepteret som den, du er?
 • At blive behandlet ordentligt, fair og retfærdigt?
 • At have stabilitet i faste rutiner eller frihed og forandring?
 • At gøre ting ordentligt og grundigt?
 • At skabe fremdrift og resultater eller ro og fordybelse?

Ovenstående værdier er blot eksempler. Der er ingen værdier, som er mere rigtige end andre. Det handler om, at du skal mærke efter, hvilke værdier, der er vigtigst for dig i dit liv, så du er bevist om, hvilke ændringer der skal til for at opnå arbejdsglæde.

Læs også: Få klarhed over dine værdier

 

2. At gøre en forskel giver arbejdsglæde

Alle mennesker har brug for at føle, at de gør en forskel og føle, at de bidrager til noget eller nogen. For nogle er det vigtigt at bidrage til et formål, som er større end dem selv. For eksempel at den virksomhed, de arbejder for, gør en større forskel for samfundet eller miljøet med deres ydelser eller produkter. For andre er det følelsen af at gøre en forskel i det arbejde, de laver, der giver mening og de kan hjælpe og støtte deres kunder eller kollegaer. Følelsen af at gøre en forskel kan også handle om, at de løsninger, de leverer er af god kvalitet eller er originale.

At gøre en forskel er forskelligt fra menneske til menneske, men har stor betydning for din arbejdsglæde. Følelsen opnås, når det du arbejder med giver mening og du kan sætte dine styrker og talenter i spil samtidig med, at det har en positiv indvirkning på andre end dig selv. Modsat, hvis du ikke føler, at det, du laver, giver mening eller det bidrager på nogen måde, vil det påvirke din arbejdsglæde i en negativ retning.

 • Føler du, at du gør en forskel med det arbejde du laver?
 • Giver dit arbejde mening for dig? 
 • Hjælper du andre med din viden, styrker og talenter?

 

Læs også: Hvilket job passer til mig? Test dig selv

 

3. Brænd for dine arbejdsopgaver

En del af din arbejdsglæde handler om, at du brænder for det, du laver. At dine opgaver er noget, du er passioneret for. At når du gør det, er du i en tilstand af flow, hvor tid og sted forsvinder og det giver dig energi og glæde. Det at være passioneret eller brænde for arbejdsopgaverne, er noget mange negligerer. Ofte forveksler vi de opgaver, vi nyder at lave, med de opgaver vi er gode til. Vi skaber resultater eller får anerkendelse for det, vi gør. Anerkendelse er absolut dejligt, men bare fordi du er god til dine arbejdsopgaver er ikke ens betydende med, at du rent faktisk nyder at lave dem.

Hvis størstedelen af dine arbejdsopgaver egentlig ikke siger dig noget, andet end du er god til dem, ja, så påvirker det din (manglende) arbejdsglæde. Forestil dig, at du sidder i et administrativt job, hvor du skal planlægge og følge op på deadlines dagen lang, men du er passioneret for design og indretning og nyder at bruge dine hænder. Tænk en energi og glæde du vil opleve ved at arbejde med præcis det, du brænder for. Alt andet er da spild af liv. 

 • Brænder du for dine arbejdsopgaver?
 • Nyder du dine arbejdsopgaver så meget, at tid og sted forsvinder?
 • Får du energi af at lave disse opgaver eller bliver du drænet for energi?
 • Oplever du glæde, når du udfører dine opgaver eller skal de bare overstås?

 

Læs også: Sådan finder du din passion

 

4. Dine personlige styrker  

Dine personlige styrker er en del af din personlighed. Det er sider af dig, som du slet ikke kan lade være med at udtrykke. Du tænker ikke engang over det. Du gør det bare. Det kan være, at du er meget nysgerrig. Din nysgerrighed gør, at du stiller spørgsmål ved alt. Det falder dig naturligt at spørge ind til andre mennesker. Det kan være, at du ofte får pludselige indskydelser med spørgsmål som: Hvordan kan det være at…hvem opfandt…hvad årstal skete… Du stiller mange HV- spørgsmål for at få svar, også selvom det er viden, du ikke nødvendigvis skal bruge til noget.

Hvis du ikke får mulighed for at få sat dine primære styrker i spil, vil du føle, at du ikke kan være dig selv og udfolde dit fulde potentiale. Du vil gå på arbejde hver dag og føle, at du skal lægge bånd på dig selv. Det skaber en indre utilfredshed, som på sigt vil dræne dig for energi og overskud. Derfor er det vigtigt, at du er bevidst om, hvad dine styrker er, så du kan få sat dem i spil og balancere dem imellem dine forskellige arbejdsopgaver.

 • Hvad er dine personlige styrker?
 • Sætter du dine personlige styrker i spil i dit nuværende job?

 

Læs også: Brug dine styrker rigtigt i dit job og opnå trivsel

 

5. Balance skaber arbejdsglæde

Balance mellem de krav, der bliver stillet til dig kontra de ressourcer, du har, er endnu et vigtigt parameter for arbejdsglæde. Når du lærer nyt, skal sværhedsgraden af det, du lærer stemme overens med det læringsniveau, du er på. Hvis det er for svært, vil du føle, at du fejler og mister motivationen. Omvendt, hvis det er for nemt, vil du kede dig. Så når du opnår en balance i dine arbejdsopgaver og bliver udfordret på lige præcis det niveau, der passer til dig – vil du føle dig i flow. Når kravene overstiger dine ressourcer enten fagligt eller mængden af dine arbejdsopgaver er for store, vil du blive stresset. Så det at finde den helt rette balance imellem krav og ressourcer, er der kun en som kender svaret på, hvordan det ser ud. Og det er dig.

Men det kræver en vigtig ting. Nemlig at du siger til og fra i forhold til arbejdsopgaver, så du selv kan være med til at skabe den balance og opnå større arbejdsglæde.

 • Oplever du en balance mellem krav og ressourcer?
 • Har du nemt ved at sige til og fra?

 

Læs også: Personlige grænser – sådan siger du nej!

 

ARBEJDSGLÆDE ER ET VALG!

Jeg håber, at de fem tips gav anledning til refleksioner, så du kan se, hvor du skal sætte ind for at opnå større arbejdsglæde. Jeg håber, at du vælger at tage din arbejdsglæde seriøs. Tænk på, hvordan det vil være at kigge tilbage på et langt arbejdsliv med glæde og stolthed fremfor fortrydelse og følelsen af, at du har spildt dit liv på et job, der drænede dig for glæde.

Arbejdsglæde er et valg. Det er dit valg. Hvad vælger du?

 

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL FÅ STØRRE ARBEJDSGLÆDE?

Få 15 min. GRATIS uforpligtende telefonsamtale, hvor vi tager en snak om din situation, og hvordan jeg kan hjælpe dig med at identificere dine personlige værdier eller en karriereafklaring, så du kan opnå større arbejdsglæde og trivsel.
Læs også:

Hvilket job passer til mig?

Læs også:

Få mere arbejdsglæde med karrierecoaching